Ytring

NTNU vedtar boikott av israelske akademiske institusjoner

Vi håper NTNUs kursendring vil motivere andre norske universiteter til å slutte seg til denne viktige bevegelsen. Samtidig er det en vei å gå ved NTNU også.

- Vi vil ikke gi oss før NTNU fryser samarbeidet med Kongsberg-gruppen til de slutter å selge våpen som brukes i folkemord, skriver Studenter for Palestina og Akademisk nettverk for Palestina.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Akademia i Norge er vitne til en imponerende grasrotbevegelse, ledet av studenter og ansatte. Denne bevegelsen har oppnådd betydelige fremskritt.

 Det lenge utbredte ønsket om boikott av israelsk akademia og selskaper involvert i den 57 år lange okkupasjonen og det pågående folkemordet samt utslettelsen av Gazas utdanningssystem, har ført fram ved flere universiteter: Nord Universitet, Norges miljø-og biovitenskaplige universitet NMBU, OsloMet, Universitetet i Stavanger – og nå også ved NTNU, landets største universitet.

NTNU-styrets vedtak

Vi ønsker velkomment flere vedtak som ble fattet i NTNUs siste styremøte den 18. juni. NTNU-styret vedtok å fordømme Israels brudd på krigens regler. Det ble også besluttet å ikke inngå nye institusjonelle samarbeidsavtaler med israelske akademiske institusjoner. Videre vedtok styret å bidra til at palestinske studenter og forskere kan gjennomføre studier her på NTNU samt å støtte gjenoppbyggingen av Gazas akademia. 

Vi er håpefulle om at NTNU med dette ser viktigheten av at norske universiteter og høyskoler bidrar, både med økonomiske og immaterielle bidrag, til denne gjenoppbyggingen. Vi ser også positivt på NTNUs beslutning om å granske innkjøpsavtaler for å sikre at de ikke involverer selskaper som bidrar til okkupasjonen eller krigføringen mot sivile.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Viktig kursendring

Disse vedtakene representerer en viktig kursendring for NTNU etter flere måneder med motstand og hindringer mot boikott av israelske utdanningsinstitusjoner. Vi håper NTNUs kursendring vil motivere andre norske universiteter til å slutte seg til denne viktige bevegelsen.

Utfordringer

Selv ved NTNU har vi imidlertid fortsatt et stykke vei å gå før alle våre krav blir innfridd. Vi er uenige i NTNUs tolkning av hva som omfattes av forsker-til-forsker samarbeid. Etter vår mening er EU-finansierte prosjekter å anse som institusjonelle avtaler, da de krever signering av partnerskapsavtaler med de involverte institusjonene. 

Vi ønsker også å uttrykke vår dype skuffelse over vedtaket angående Kongsberg-gruppen. Kongsberg produserer deler til F-35-fly som brukes til å bombe Gazas befolkning og utslette hele dets utdanningssystem og materielle kulturarv. Styret valgte å fortsette avtalen, selv om det er i kritisk dialog med selskapet og med beredskap til å behandle saken på nytt. 

Vi vil ikke gi oss før NTNU fryser samarbeidet med Kongsberg-gruppen til de slutter å selge våpen som brukes i folkemord. Vi står sammen med BDS-bevegelsen, som ser boikott, sanksjoner og ikke-investering som den fredelige veien for å presse Israel til å opphøre okkupasjonen, stanse folkemordet i Gaza og avvikle sitt apartheid-system.

Betydelig seier

Til slutt ønsker vi å understreke at NTNUs styrevedtak er en betydelig seier for studentenes og de ansattes arbeid. I over åtte måneder har NTNU-ledelsen vært kategorisk avvisende til å fryse det institusjonelle samarbeidet med israelske universiteter. Takket være den utrettelige innsatsen fra både studenter og ansatte, har vi fått NTNU til å endre kurs. Denne endringen er et avgjørende vendepunkt i vår kamp for å få innfridd alle våre krav.

Fritt Palestina!

For Studenter for Palestina i Trondheim: Magnus Hjelle og Shams Jabari

For Akademisk nettverk for Palestina ved NTNU: Ulrika Maria Mårtensson, Eline Drury Løvlien og Bassam Hussein