Ytring:

Doble fadderuker krever nytenking og samarbeid

«NTNUI har i flere år jobbet med å etablere en «tredje fadderuke» der aktivitet og psykososial helse skal stå i fokus. Vi ønsker å samarbeide med flere» skriver forfatterne av denne ytringen.

2500 studenter på tvers av linjeforeninger og kull deltok under aktivCampus 2020 - NTNUI sin «tredje fadderuke».
Publisert Sist oppdatert

Under formannskapsmøte tirsdag 2. mars presentere Sit-direktør Audhild Kvam tilbudet om doble fadderuker til de som gikk glipp av et normalt førsteår. Det er svært positivt at samskipnaden ser studentene som har mistet sitt første år grunnet pandemien, og ønsker å stå i front for arbeidet mot en forbedret psykososial helse for studentene. Men å inkludere flere i fadderperioden krever nytenkning.

Linjeforeninger har et godt tilbud for nye studenter og fadderukene er viktige for mange. Å støtte linjeforeninger i deres arbeid med å inkludere også andreårsstudenter er utrolig viktig. For at man skal kunne inkludere de som allerede har falt ut av det sosiale miljøet i linjeforeningen eller studiet, må man inkludere resten av studentfrivilligheten. NTNUI samarbeider gjerne sammen med Sit og Trondheims studentfrivillighet for å gjennomføre tiltak som treffer flest mulig studenter.

NTNUI har i flere år jobbet med å etablere en «tredje fadderuke» der aktivitet og psykososial helse skal stå i fokus. Vi ønsker å samarbeide med flere for at aktivCampus 2021 skal bidra til målet om at alle skal bli inkludert i fellesskapet og gledene studietiden byr på. I krevende tider vil samarbeid på tvers av institusjoner, frivillighet og aktører føre til at man kan skape mest mulig forandring for den enkelte student. For er ikke målet at Trondheim, som Nordens beste studentby, skal ha et tilbud for alle?

Under aktivCampus 2020 presterte NTNUI å arrangere en koronavennlig uke med 2500 deltakere på tvers av linjeforeninger og kull, men vi vil samarbeide med flere aktører for å øke dette tilbudet. Vi mener at aktivCampus er et forsøk på nytenkning som det er behov for i Trondheim, og vi oppfordrer flere i studentfrivilligheten til å ta imot oppfordringen fra Sit. For oss er ikke aktivitet bare idrett og prestasjoner, vi ønsker også å se mestringsglede og vennskap hos hele studentmassen i Trondheim. Dersom aktivCampus kan bidra til dette, har vi nådd målet vårt.

Linjeforeninger gjør en formidabel innsats med å inkludere studenter på starten av året, men de skal ikke være alene om dette ansvaret. Hele studentfrivilligheten må derfor jobbe sammen med Sit, NTNU og kommunen om å lage et tilbud som inkluderer alle. Vi ser fram til en samskapingsperiode med nye typer samarbeid og ideer!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.