Strammer inn for stoppe studenter fra å bruke interne overganger som «bakvei»

- Et problem for de som har planlagt med denne antakelsen, sier studentrepresentant om ordningen som 700-800 studenter bruker hvert år.

Amalie Farestvedt sa at man bør vente med å innføre tiltakene så man kan gi studentene tilstrekkelig informasjon om de nye reglene.
Publisert Sist oppdatert

Nå skal det bli vanskeligere for studenter å bytte mellom ulike studieprogrammer. Dette etter at NTNU-styret valgte å slutte seg til rektors innstilling under mandagens styremøte.

Universitetet har en ordning innenfor grunnutdanningen der studenter kan søke intern overgang til et annet studieprogram. Intern overgang er begrunnet med at det gir en mulighet for NTNU til å fylle opp ledige plasser i høyere årskurs på grunn av frafall. Det gir også en mulighet for studentene til å skifte studium hvis de erfarer at studiet de kom inn på ikke var det rette for dem.

Antall søkere de siste årene har ligget mellom 700 og 800.

Umiddelbar virkning

«En bakside ved ordningen er at den kan brukes som en «bakvei» inn og gi en mulighet for allerede opptatte studenter til å omgå konkurransepoeng ved opptak via Samordna opptak. Det er særlig innenfor sivilingeniørutdanningen, hvor det er sterk konkurranse om studieplassene, at dette er en aktuell problemstilling.», står det i NTNUs notat om saken.

Under de nye reglene vil det kun være mulig å søke overgang innenfor samme gruppe studieprogram, og de som søker må oppfylle poenggrensen for forrige opptak. Det er også kun de som er tatt opp i et femårig masterstudium i teknologi som kan søke om intern overgang der. Det er spesielt blant disse utdanningene det har blitt søkt om overgang. Målet med tiltakene er å redusere muligheten til å bruke ordningen som bakvei.

Også ved treårig bachelor i ingeniørvitenskap og lektorutdanningen foreslås det at søkere allerede må være tatt opp til disse studieprogrammene for å søke overgang. Disse endringene kommer basert på anbefalingene fra en arbeidsgruppe som ble satt ned for å se på problemstillingen.

- Uenigheten ved saken har i stor grad vært om oppstartstidspunkt. Nå velger vi her at det innføres umiddelbart med begrunnelsen i at studentene aldri har hatt en garanti for å bli innvilget overgang, sa rektor Anne Borg under styremøtet.

Kan ende opp med å ta førsteårsstudenters studieplass

Selv om man aldri har hatt garanti, så har det vært praksis med at studenter planlegger for det.

Amalie Farestvedt

Det reagerte representant for studentene Amalie Farestvedt på.

- Selv om man aldri har hatt garanti, så har det vært praksis med at studenter planlegger for det. For de som har planlagt med det som antagelse, vil det bli et problem. Jeg mener at det burde utsettes et år og innføres med god kommunikasjon ettersom flere planlegger deretter, sa hun.

Hun sa også at det kan medføre noen andre problemer. Blant annet at når man går gjennom Samordna kan studenter som søker internt på NTNU ende opp med å ta plassen til en førsteklassing.

Styremedlem for teknisk-administrativt ansatte Kjersti Møller stilte seg derimot mer positiv til forslaget.

- Å søke intern overgang har vært et gode som studentene har hatt. Vi fratar ikke noen rettigheter her, sa hun.

Endringer i opptaksregler også

Det ble også gjort endringer NTNUs forskrift for opptak.

Dette for å oppdatere reglene om utsettelse av studier i spesielle tilfeller sånn at det stemmer overens med nasjonale anbefalinger. I disse anbefales at tildelt studieplass kan reserveres i ett eller to år. I NTNUs bestemmelse sto det fra før at de som får innvilget søknad om utsatt studiestart får reservert studieplassen til neste gang studieprogrammet har ordinær studiestart.

I tillegg ble det tilføyd et nytt avsnitt som gir rektor myndighet til å avgjøre hvilke studier innen real-, natur- og miljøfag som skal ha krav om matematikk R2 ved opptak. Innføring av et slikt krav for flere studier vil skje etter forslag fra aktuelle fakultet.