Ytring

Et demokrati i krise

Høsten 2020 hadde Studentvalget en oppslutning på bare 6, 51 prosent. Er det så farlig da? tenker du kanskje. Tro meg, det er det: for studenter så vel som ansatte.

Hev stemmen når du føler deg urettferdig behandlet. Still til verv og bruk stemmeretten din, skriver Amalie Farstvedt.
Publisert Sist oppdatert

Studenttinget er NTNU-studentenes offisielle stemme, «Studentenes Storting» om du vil. Her vedtas det politikk som skal representere 43.000 studenter og som brukes i møte med resten av NTNU; med ledelse, forelesere og administrasjon. Det er derfor viktig at Studenttinget representerer det studentene faktisk mener.

Hver dag arbeider flere titalls personer på fulltid for at studenter skal få det bedre – og det klarer vi ofte: studenttilværelsen hadde utvilsomt vært verre foruten. Det er allikevel ikke slik at systemet ruller knirkefritt. Vi trenger alltid flere dyktige folk som kan stå opp for studentene.

Kritisk hvis ingen står opp for studentene

Vi i studentdemokratiet kjemper for arealer til studenter og frivillighet, mot kveldsundervisning og for bedre psykisk helse blant studenter. Syns du det var kjipt da campus var stengt? Vi arbeidet hardt for å holde så åpent som mulig under pandemien. Det er kritisk dersom engasjementet forsvinner, og det ikke er noen igjen som står opp for studentene og saker som dette.

Dersom studentdemokratiet faller vil NTNU gå i stå. Det er lovpålagt med representasjon av studenter i alle kollegiale organ på NTNU med beslutningsmakt. Det vil si at nesten all utvikling og fremgang ville vært låst. Om det er i konkrete grupper som jobber for å endre undervisningsformene, utvalg som jobber for innovasjon eller om det er i NTNUs styre: ingenting ville blitt endret.

Ytringsfriheten kan skades

Den akademiske ytringsfriheten har vært mye omdiskutert de siste månedene. Det er gått så langt at Kunnskapsdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal undersøke temaet. Har du tenkt på at ytringsfriheten på NTNU kan skades dersom studentdemokratiet er for svakt? Jeg mener at en mangel på engasjerte stemmer blant studentene vil skade demokratiet ved hele NTNU.

Kanskje burde forelesere ta en mer aktiv del i å fremme studentdemokratiet. Studentdemokratiet er med å løfte saker på dagsorden og fremmer spekteret av meninger ved universitetet. Dersom denne stemmen stilner, vil det merkes på resten av universitetet.

Så, hva kan du gjøre? Engasjer deg vel! Snakk med studenter og ansatte. Hev stemmen når du føler deg urettferdig behandlet. Still til verv og bruk stemmeretten din!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.