Morderen fra Utøya studerer ved Høgskolen i Molde

- Han gjør det godt i fagene som dreier seg om faktastoff heller enn resonnementer, ifølge psykiater Randi Rosenqvist.

Meddommer Henriette Thoner, terrordømte Anders Behring Breivik, sorenskriver Dag Bjørvik i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel første dag av rettssaken der han begjærer seg prøveløslatt. Det kom fram at terroristen tar fag ved HI Molde.
Meddommer Henriette Thoner, terrordømte Anders Behring Breivik, sorenskriver Dag Bjørvik i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel første dag av rettssaken der han begjærer seg prøveløslatt. Det kom fram at terroristen tar fag ved HI Molde.
Publisert Sist oppdatert

Breivik har de siste årene tatt utdanning og fått gode karakterer, blant annet ex.phil. og ex.fac., og han tar nå fag innen privatøkonomi. I retten forteller Breivik at han jobber med studier og sine forretningsplaner omtrent 70 timer i uken, ifølge VG.

Under sin forklaring sier psykiater Randi Rosenqvist at han tok to eksamener i business administration ved Høgskolen i Molde før jul.

- Han gjør det godt i fagene som dreier seg om faktastoff heller enn resonnementer, han har jo en enorm hukommelse for detaljer, sa Rosenqvist ifølge VGs referat.

Oppmeldt i to nye fag

Overfor Panorama bekrefter HI-rektor Steinar Kristoffersen at Breivik har tatt to emner i økonomi og administrasjon ved høgskolen i høstsemestet, og at han er oppmeldt i to nye emner innen samme fagkrets denne våren.

Kristoffersen opplyser at i tillegg han selv og tidligere høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, har studiekontoret ved høgskolen og de aktuelle emneansvarlige blitt orientert om at Breivik er fjerntstudent ved HiMolde mens han soner forvaringsdommen i Skien fengsel.

- Breivik har ingen mulighet for interaksjon med andre studenter ved HiMolde, og han har heller ikke direkte kontakt med faglærere, sier Kristoffersen.