Følg lanseringen av Kierulf-utvalgets rapport direkte

Klokka 09.00 lanseres rapporten om akademisk ytringsfrihet.

Vi sender Kunnskapsdepartementets lansering direkte.

Utvalget har fått som oppdrag å se på hvordan man kan styrke den akademiske ytringsfriheten til de ansatte og hvordan vi som samfunn kan verne og støtte opp om denne friheten. De skal beskrive hva som er kjernen i akademisk ytringsfrihet, og hvorfor den den er viktig.

Utvalget vil komme med en rekke forslag til tiltak, og forsknings- og høyere utdannelsesminister Ola Borten Moe vil kommentere rapporten. Kunnskapsdepartementet skriver at utvalgets arbeide er et viktig ledd i arbeidet til regjeringen med å sikre akademisk ytringsfrihet i Norge. Målet er å få flere forskere til å delta i den offentlige debatten.