Reaksjoner på campusvedtak: - Viktig at alle blir ivaretatt, sier rektor

Flertallet i NTNUs styre vedtok campussamlingsprosjektet mandag ettermiddag. Dette sier sentrale stemmer ved NTNU umiddelbart etter vedtaket.

Rektor Anne borg er glad for at man nå har fått et vedtak.
Publisert Sist oppdatert

NTNUs styre vedtok mandag ettermiddag et revidert forslag om campussamling. Det var tre av styremedlemmene som stemte i mot: Bjørn Skallerud, Anne C . Elster og Unni Soltun Andreassen.

Rektor Anne Borg er glad for at man nå har fått et vedtak, og at de nå kan gå videre med campussamlingsprosjektet. Hun er allikevel klar over at man har en jobb å gjøre med tanke på å ta vare på motstemmene.

- Det er fortsatt mange som ikke ønsker prosjektet slik det foreligger nå. Å sørge for en god prosess som ivaretar alle er noe vi må prioritere framover, sier Anne Borg.

Anne Borg: - Det har vært for lite tid

- Hva er neste steg nå?

- Med tanke på prosjektet er det en del materiale som skal gjøres klart til å sendes til kvalitetssikring, det som kalles KS2. Og så skal vi jobbe parallelt med å se på prosjektet. Det som er viktig for meg nå er hvordan vi får økte arealer til arbeidsplass, og så får vi se hva vi får til innenfor campussamlingsprosjektet og hva vi eventuelt må ta utenfor.

- Det er fortsatt noen som kommer til å sitte igjen litt urolig etter dagens vedtak. Har du noen beroligende ord å komme med til de som er bekymra?

- Det ene er at vi har fått framforhandlet en avtale med fagforeningene som jeg tenker er bra for de ansatte. Og så må vi jobbe spesielt nede på Hesthagen for å se på utformingen av deler av bygget, og mulighetene for enekontor. Da må vi utforme bygningskroppen med nok vindusareal. Og så må vi se på hvordan vi skal få til klima- og miljøtiltak på NTNU i tillegg til det vi får finansiert innenfor prosjektet.

- Flere mener at de har fått informasjon litt for sent og etterspør mer medvirkning. Vil det bli gjort annerledes framover?

- Jeg er helt enig i at det har vært for lite tid, og det har hatt med de endringene skjedde i sommer. Det at vi har hatt dårlig tid har også gjort at vi ikke har hatt nok medvirkningsprosesser i organisasjonen. Det som blir viktig nå er å ivareta våre ansattes behov i den kommende prosessen.

Haugstad: - Ballen ligger hos regjeringen

Direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad, forteller at han er godt fornøyd med dagens vedtak. Han mener samtidig at vedtaket synliggjør at styret er ukomfortabel med den nåværende miljøstandarden til prosjektet (TEK17).

Bjørn Haugstad mener vedtaket synliggjør at styret er ukomfortabel med mijløstandarden til prosjektet.

- Det er ikke i tråd med NTNUs egne ambisjoner eller det Stortinget har hatt av ambisjoner på våre vegne. Men jeg oppfattet samtidig at styret igjennom vedtaket klart sier at alternativet er dårligere.

- Skal man lese dette som at det nå er klar bane for campusprosjektet videre?

- Nå har styret sagt at prosjektet går videre til kvalitetssikring to, så nå ligger ballen hos regjeringen. Styret har gjennom seks punkter gitt ganske tydelige tilbakemeldinger på hva de forventer at skal følges opp. Både på arbeidsplasser og klima- og miljøambisjonene.

Forskerforbundet: - Styret hadde en mulighet

Forskerforbundets lokallagsleder ved NTNU, Patric Wallin svarer Universitetsavisa på e-post at de tar styrets vedtak til etterretning.

- Vi kommer også i fremtiden til å jobbe konstruktivt fra sak til sak med arbeidsvilkårene ved NTNU både når det gjelder campusutvikling og alle de andre viktige prosjektene NTNU har, skriver han.

Patric Wallin er stolt over at Forskerforbundet tok et tydelig standpunkt i forkant av møtet.

- Så er jeg stolt over å lede Forskerforbundet ved NTNU, en fagforeninger som tok et tydelig standpunkt i forkant. Styret hadde en mulighet til å si klart i fra at man krever miljøregnskap på samme linje med økonomisk rekneskap for prosjektet før man går videre. Det gjorde ikke flertallet, legger han til.

Studenttinget: - En forbedring av studentenes tilstedeværelse på campus

Studenttingsleder Morten Eidsvaag Althe var fornøyd med resultatet basert på de forutsetningene som var.

- Men det er ingen tvil om at de rammebetingelsene som er lagt til grunn for den prosessen man har stått i fram til i dag, om at den har hatt sine problematiske sider, sier studenttingslederen.

Althe tror at det å si nei til prosjektet hadde hatt større konsekvenser for miljøambisjonene enn å si ja, fordi en oppgradering av Dragvoll hadde vært enormt ressurskrevende.

Morten Eidsvaag Althe tror de ansatte må anerkjenne at studentene har andre debattarenaer.

- Styremedlem Roar Høiby Brakstad sa at han var ganske sikker på at studentene kommer styrka ut med dette vedtaket. Er du enig i det?

- Basert på sånn vi leser byggeprogrammet så er det en forbedring av studentenes tilstedeværelse på campus. Det er en økning i læringsareal og muligheter for samhandling på tvers.

- Noen ansatte har etterspurt at studentene skal komme mer på banen når det kommer til klimaambisjoner og ansattes situasjon. Opplever du at studentene ikke har uttalt seg nok på disse sakene?

- Jeg tror at de ansatte må anerkjenne at studentenes debattarena ikke er Universitetsavisa. Vi er på Samfundet og har våre egne demokratiske organer. Vi jobber aktivt opp mot ledelsen på alle nivåer ved NTNU. Debatt er ikke i Universitetsavisa eller andre mediehus. Så det at man driver å kommer med de her påstandene om at studentene må mer aktivt gå ut diskrediterer en del av det arbeidet som er lagt ned av studentene. Det at studentene ikke er opptatt av miljø og klima er ikke noe jeg oppfatter.

Universitetsavisa har forespurt en kommentar fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Kunnskapsdepartementet svarer at politisk ledelse ikke har anledning til å kommentere saken i ettermiddag.