Mulig med forelesninger for inntil 50 studenter

NTNU tar sikte på en gradvis oppstart av fysisk undervisning.

For forelesninger i auditorier åpnes det nå for å ha forelesninger for inntil 50 studenter, varsler rektor Anne Borg.
Publisert

Nye retningslinjer ble mandag ettermiddag sendt ut til alle ansatte. Bakgrunnen er at regjeringa på mandag åpnet opp for fysisk undervisning i mindre grupper. Både Trondheim, Ålesund og Gjøvik regnes nå som kommuner mePd lav smitte.

I informasjonen fra Rektor står det:

«"Mindre grupper" defineres som ca. 20 for grupper der studentene kan samarbeide og det legges opp til studentaktivitet. For forelesninger i auditorier kan man åpne for inntil 50 studenter. I begge tilfeller forutsettes det at gjeldende smittevernsregler kan overholdes. Dette er etter anbefaling fra kommuneoverlegen i Trondheim. Samme definisjon er også valgt for Ålesund og Gjøvik.»

Slik er opplegget nå:

Her er bestemmelsene som gjelder for igangsetting av fysisk undervisning:

 • Inntil videre gjelder samme regler i alle tre byer. Ulik smitteutvikling kan gi ulike regler for de tre byene på sikt.
 • Det åpnes for fysisk undervisning i lab- og ferdighetsfag som det er viktig å undervise fysisk.
 • Før jul ble det det lagt en plan for hvilke emner som skulle undervises fysisk de første ukene av semesteret: «Januartimeplanen». I tillegg til lab, praksis og ferdighetsfag, åpnes det også for å undervise de emnene fra januartimeplanen som kan undervises i «mindre grupper».
 • For alle emner forutsettes at undervisningen kan skje ihht gjeldende smittevernregler.
 • Vi har fått sterkt påtrykk fra kommunene om å sikre bedre smittesporing på campus. Bruk av Check-In er en forutsetning for å få lov til å igangsette fysisk undervisning. Faglærere skal starte hver forelesning med en påminning om registrering. I tillegg kjøres det kampanjer for Check-In på campus, Innsida og i sosiale media.
 • For de studieprogram der det er praktisk gjennomførbart, oppfordres fakultetene/instituttene til å legge til rette for at så mange studenter som mulig får ukentlige undervisningsaktiviteter på campus, ref. regjeringens anbefaling.
 • Det er fakultetene, eventuelt delegert til instituttene, som bestemmer hvilke undervisningsaktiviteter som prioriteres, men den generelle anbefalingen om å prioritere førsteårsstudenter står fortsatt ved lag.
 • Det er faglærer som «igangsetter» fysisk undervisning. Det vil si at NTNU ikke gir noen felles beskjed om at fysisk undervisning starter på en gitt dato. Studentene har digital undervisning til de får annen beskjed av faglærer. Studentene skal alltid gis minimum én ukes varsel før oppstart av fysisk undervisning i et emne.
 • Trondheim kommune har i dag opphevet påbudet om hjemmekontor. Regjeringen anbefaler fortsatt hjemmekontor for alle som har mulighet til det. Opphold på campus skal avtales med din leder.
 • Vi kan ikke i dag si noe om varigheten av tiltakene og når det vil være mulig å undervise større grupper. Dette er avhengig av smittesituasjonen nasjonalt og lokalt. NTNU har løpende kontakt med kommunene og vil øke omfanget av fysisk undervisning så snart kommunene eller myndighetene tillater det.
 • Det kan bli innstramminger på kort varsel. Man må derfor ha en plan for rask overgang til digital undervisning. Ved en eventuell innstramming prioriteres praksis, lab- og ferdighetsfag som det er viktig å undervise fysisk.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.