Ingen kommentarer fra styremedlemmer etter hemmelig styremøte

Fredag sendte Universitetsavisa spørsmål til samtlige styremedlemmer, samt rektor, om styrets uannonserte møte i forrige uke. Kun rektor har svart.

Nils Kristian Nakstad og resten av NTNU-styret samlet seg digitalt i forrige uke for en orientering fra rektor Anne Borg.
Nils Kristian Nakstad og resten av NTNU-styret samlet seg digitalt i forrige uke for en orientering fra rektor Anne Borg.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ettermiddag holdt NTNU-styret et uannonsert møte hvor rektor Anne Borg orienterte styret om prosessen med å ansette toppledere som nå foregår ved NTNU.

Universitets- og høyskoleloven sier imidlertid at det i størst mulig grad skal være åpenhet rundt styrets arbeid, og at innkalling til møte skal skje med rimelig varsel. I proposisjonen som følger vedtaket av loven står det at «Departementet ønsker å understreke at styret har et særlig ansvar for å legge opp sitt arbeid slik at det er åpenhet rundt beslutningsprosessene, og mulig for studenter, ansatte og andre interesserte å følge med i styrets arbeid».

I forslaget til ny lov for sektoren understrekes dette enda kraftigere: «For øvrig bør institusjonene sørge for åpenhet ved aktivt å informere om virksomheten og gjøre papirer til styremøter lett tilgjengelig...»

Fredag ettermiddag og kveld sendte Universitetsavisa ut spørsmål til alle styremedlemmer, leder inkludert, samt rektor, om hvorfor møtet ikke ble annonsert, hvorvidt den enkelte mener slikt hemmelighold er i tråd med loven og dens intensjoner, og hvorvidt det har hendt tidligere at NTNU-styret har møttes uten allmenn kunngjøring.

Mandag formiddag er det kun rektor Anne Borg som har svart:

«NTNU skal ansette nye toppledere for en åremålsperiode på fire år fra høsten 2021. Rammene for rekrutteringene og tilsettingen er fastsatt av styret. I neste omgang er styret ansettelsesmyndighet. Jeg ba om en samtale med styret om prosessen rundt tilsetting i lederstillingene. Det aktuelle møtet som UA referer til var ikke et ordinært styremøte.

Forøvrig vil jeg understreke at NTNU er opptatt av å etterleve bestemmelsene om åpne styremøter. Møtene lukkes kun når det er helt nødvendig, for helt spesielle orienteringssaker eller personalsaker.»

I tillegg har de to studentrepresentantene meldt tilbake at de ikke ønsker å kommentere saken, og viser til styreleder Nils Kristian Nakstads kommentarer før helgen.

Det er varslet at informasjon om innholdet i det uannonserte styremøtet vil bli offentliggjort innen julaften.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.