Statsbudsjettet 2023

Anne Borg om statsbudsjettet: - Reell nedgang

- Det tærer på kjernevirksomheten vår innen forskning og utdanning, sier Anne Borg til UA.

NTNU og Anne Borg er glade for støtten til campussamlingsprosjektet i Trondheim.
Publisert

Fredag lanserte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Du kan lese mer om hovedpunktene her og noen nøkkeltall knyttet til NTNUs bevilgninger her.

Budsjettet har i stor grad innfridd på det rektor Anne Borg sa var NTNUs forventninger i forkant av lanseringen.

- Vi er glade for støtten til campussamlingsprosjektet i Trondheim, medisinutdanningen i Gjøvik, og at vi får studieplasser innenfor IKT og flyingeniørutdanning, sier Anne Borg.

Utover disse målrettede budsjettpostene var det dog ingen stor optimisme å spore. Slik har budsjettforslaget også stått til forventningene.

 - Det som likevel er utfordrende for NTNUs virksomhet er at budsjettet innebærer en reell nedgang. Det tærer på kjernevirksomheten vår innen forskning og utdanning, mener Borg.

Glad for ekstra penger, men SFU trengs fortsatt

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch sa fredag at den lenge lovede tillitsreformen nå er her. 

Det betyr at regjeringen foreslår å flytte 338,8 millionar kroner fra ulike ordninger hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Det flyttes over til rammebevilgningen til universitetene og høyskolene.

Disse midlene har blant annet finansiert ordningen Senter for fremragende utdanning (SFU), som skal gi insentiver til til innovativ utdanning.

- Mer tillit og mindre detaljstyring i sektoren er en utvikling NTNU støtter. Vi støtter at en del av tildelingene til HK-dir flyttes til institusjonene, sier Borg. 

Dette gjelder blant annet kvalitetsvirkemidler og midler til fleksibel og desentralisert utdanning. 

- Vi mener derimot at det fortsatt er behov for nasjonale ordninger når det gjelder sentra for fremragende utdanning og stipender til kunstnerisk utviklingsarbeid, legger Borg til.

Bekymret for finansieringssystem og grunnforskning

Det ble også gitt ytterligere detaljer om det kommende nye finansieringssystemet. Det vil ikke lenger gis regelstyrt uttelling basert på en rekke indikatorer som gjaldt tidligere: Utvekslingsstudenter, publiseringspoeng eller eksterne inntekter fra Forskningsrådet og regionale forskningsfond, EU og annet bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

 - Vi er bekymret for at finansieringssystemet ikke lenger bidrar til at universitetene kan lykkes i EUs rammeprogram for forskning. Det er paradoksalt når en stadig større andel av tilgjengelige forskningsmidler må hentes fra EUs rammeprogram, slår Borg fast.

NTNU-rektoren har også fulgt bevilgningene til Forskningsrådet i dag, hvor hun sier bevilgningen til langsiktig grunnleggende forskning reduseres. 

- NTNU er bekymret for konsekvensene av dette samtidig som innføring av nytt finansieringssystem for universitetene og høyskolene vrir bevilgningene bort fra forskning, sier Borg.

Følg UA på Facebook og Instagram.