Statsbudsjettet

Studentene er skuffet over budsjettet

- I budsjettforslaget viser regjeringen at fjorårets satsning på studenter bare var et blaff, mener lederen for Norsk studentorganisasjon.

- Jeg hørte hva statsministeren lovet. Disse lovnadene finner vi ikke igjen i budsjettet, sier Oline Sæther.
Publisert Sist oppdatert

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram. Det er ikke store økninger i studentenes støtte.

- Prisene galopperer av gårde og vi kjenner det på lommeboka. Den snaue justeringen av studiestøtta gjør at vi studenter faller enda lenger bakpå når mat- og leieprisene har hatt en drastisk vekst, sier en skuffet Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

I forkant av budsjettkonferansen i august sa statsministeren at regjeringen ville styrke velferden til de som trenger det mest og nevnte spesifikt studenter, skriver NSO i pressemeldingeen.

- Jeg hørte hva statsministeren lovet. Disse lovnadene finner vi ikke igjen i budsjettet, sier Sæther.

Håper SV vil gripe inn

I regjeringens budsjettforslag prisjusteres studiestøtten med 3,8 prosent, som tilsvarer forventet økning i konsumprisindeksen (KPI). Dette gir en økning på 472 kr i måneden i en tid der prisveksten har vært stor.

- Med store svingninger i inflasjon er det krevende å beregne KPI korrekt, som gjør det utfordrende å gi lån og stipend, sa Sandra Borch på hennes pressekonferanse fredag. 

I år kan derfor studiestøtten justeres underveis i året, dersom KPI-en endrer seg.

- Vi hadde en kraftig satsning på studentøkonomi i fjorårets budsjett, og kommer til å følge med på KPI for å se om vi må justere støtten ytterligere i år. Selv om man ikke øker studiestøtten så mye som studentorganisasjonene ønsker seg er det mange elementer i budsjettet som er bra for studentene, sa Sandra Borch. 

Økningen i studiestøtte gir ikke studentene mer å rutte med i året som kommer, ifølge studentenes nasjonale interesseorganisasjon. NSO mener at regjeringens lovnader fra Hurdalsplattformen om å legge til rette for en bedre studentøkonomi ikke reflekteres i statsbudsjettet.

- I fjorårets forhandlinger sikret SV studentene et pusterom da de fikk med seg regjeringspartiene på å øke studiestøtta med 7 prosent. Det tilsvarte 9022 kr mer i året. I år foreslår regjeringen en justering som tilsvarer 5200 kr i året, skriver organisasjonen.

 - Vi håper SV i forhandlinger med regjeringspartiene blir enige om en fortsatt offensiv satsning på oss studenter, slik at vi får mulighet til å bruke tiden på lesesalen heller enn ved kassaapparatet, avslutter en håpefull Sæther. 

Mener regjeringen ikke gjør nok for lærerutdanningene

Statsbudsjettet for 2024 inneholder ingen forslag til styrking av lærerutdanningene før i 2025, skriver  Pedagogstudentene i en pressemelding.

Flere tall har tydet på at det står dårlig til med lærerstudiene. Det er 30% færre søkere til lærerutdanningene på tre år, og lærerstudenter er de minst fornøyde studentene i landet. Pedagogstudentene er skuffet over at det ikke settes inn tiltak for å løfte kvaliteten i lærerutdanningene i forslaget til statsbudsjett for 2024.

- Vi synes det er bra at forskning og høyere utdanningsminister Borch adresserer behovet for lærere i hele landet. Samtidig så ser vi at søkertallene for lærerutdanningene har falt dramatisk, og regjeringen tar seg god tid og venter med tiltak, forteller leder for Pedagogstudentene, Kaspara Halkjelsvik.

Leder for Pedagogstudentene, Kaspara Halkjelsvik.

Innenfor det nye finansieringssystemet for universitetene blir det høyere bevilgninger der det utdannes lærere. Dette innføres ikke før neste år.

- Nå forventer vi at regjeringen vil være tydelig på at vi trenger flere lærerstudenter, og mer attraktive utdanninger som er nærmere yrket vi skal jobbe i.

Mener studentene selv tvinges til å ta regningen for utvekslingsambisjoner

Også organisasjonen for norske studenter på utveksling, Association of Norwegian Students Abroad, er misfornøyd.

- Vi er skuffet over at regjeringen igjen velger å nedprioritere en bærekraftig og levedyktig studiestøtte, sier president i ANSA, Anna Handal Hellesnes.

ANSA påpeker at studenter blir sterkt oppfordret til å reise til utlandet gjennom Mobilitetsmeldingen, en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet, som inkluderer måltall på at 50 % av norske studenter skal ta en del av utdanningen sin i utlandet. 

- Regjeringen ser med dette verdien av utdanning i utlandet, men går imot egne mål i fravær av nødvendige grep. Ikke går dette bare utover studentene, men vil på lang sikt gjøre Norge handlingslammet i møte med globale utfordringer, skriver organisasjonen i en pressemelding.

- Det er ingenting feil med å ha høye og langsiktige ambisjoner, men da bør oppfølgingen reflektere ambisjonene. I tillegg forventes det at studenter selv skal stå igjen med regningen for statens vedtatte politikk, sier Hellesnes. 

Anna Handal Hellesnes, president i ANSA - Association of Norwegian Students Abroad.

Ønsket seg satsning på psykisk helse

Samskipnadsrådet, som samler alle studentsamskipnadene skriver i en pressemelding at de håpte regjeringen ville reversere kutt fra fjoråret i studentvelferd og studenthelse på nesten 50 millioner kroner – det har de ikke gjort.

- At regjeringen velger å videreføre betydelige kutt vil dessverre ramme sårbare studenter. Studentene fortjener tilbud som treffer. Nå kan viktige studentrettede tiltak forsvinne, sier Amalie Lunde, nestleder i Samskipnadsrådet.

De er skuffet over at det ikke er noen satsning på studentenes psykiske helse.

- Kommuner som blant annet Bergen, Oslo og Trondheim henviser studentene til Samskipnadene for psykisk helsetilbud.

Amalie Lunde, nestleder i Samskipnadsrådet.

Flere undersøkelser har vist til utfordringer for studentes psykiske helse.

- I Hurdalsplattformen satte regjeringen som mål å styrke studentenes psykiske helsetilbud i kommunene og samskipnadene. Vi kan ikke se at kuttene i forrige budsjett og videreføringen av disse, er noe annet enn et løftebrudd fra regjeringen. Vårt håp er nå at SV vil følge opp sitt arbeidsprogram og prioritere å styrke studentenes tilbud, sier Lunde.

Lunde er fornøyd med at regjeringen vil gi tilskudd til 1650 nye studentboliger i 2024. Hun er derimot skuffet over at regjeringen ikke vil bidra med mer enn en fjerdedel av kostnaden av å bygge boligene. Det betyr at samskipadene må dekke mer. 

- Regjeringen styrker dessverre ikke tilskuddssatsen på studentboliger, som ville senket husleien i nye studentboliger.

Følg UA på Facebook og Instagram.