Ocean Space Centre

Ba styret om ikke å forholde seg til klager om Ocean Space Centre

- Kommer det flere brev, kan dere se bort fra dem, var beskjeden Anne Borg ga til styret.

Forskere og naboer er kritiske til planene for Ocean Space Centre. Anne Borg redegjorde for hvordan NTNU og Styret skal forholde seg til byggeprosjektet på Tyholt.
Forskere og naboer er kritiske til planene for Ocean Space Centre. Anne Borg redegjorde for hvordan NTNU og Styret skal forholde seg til byggeprosjektet på Tyholt.
Publisert

Foranledninga var det åpne brevet fra ti forskere, i tillegg til andre henvendelser med kritikk av planene for Ocean Space Centre.

Styreleder Remi Eriksen presiserte:

- Klager fra interessenter må rettes til byggherre og departementet. Styret er ikke et beslutningsorgan, men et rådgivende organ.

- Det er eier som bestemmer

Klarere kunne det ikke sies: Dette er ikke styrets bord, men noe byggherre Statsbygg og eier Nærings- og fiskeridepartementet må håndtere.

- Departementet har overordnet ansvar for styring, realisering og framdrift innenfor de rammene egjering og storting har vedtatt. De eier det i byggefasen, sa Borg.

LES OGSÅ: Anne Borgs svar til de ti kritiske forskerne

I tillegg er det satt ned et prosjektråd, som består av eier, byggherre og brukere. Borg opplyste at alle vesentlige spørsmål skal drøftes der. Endelig beslutning tas av Nærings- og fiskeridepartementet.

- NTNU skal spille en aktiv rolle i prosjektrådet og samarbeide løpende med byggherre og Sintef for å sikre brukerperspektivet. Vi skal forvalte anlegget på vegne av Staten når utbygging er fullført.

Styret skal holdes orientert

Rektor utpeker representant i prosjektrådet, som så langt har vært Olav Bolland.

- Rektor vil konsultere NTNUs styre der det er krevende saker vi trenger råd, men det er eier som bestemmer. Styret har i utgangspunktet ikke en formell rolle, så sant det ikke kommer spesifikke spørsmål fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Videre sa Borg at Styret må holdes orientert for å følge med på virksomheten når den blir berørt.

- Kommer det flere brev, jeg har svart på det som er kommet, kan dere se bort fra dem. Det trenger dere ikke å forholde dere til, var beskjeden til Styret.