Rektorer om skroting av professor II: - Nei.

Arendal: Rektorene Anne Borg og Svein Stølen er samstemte om at forslaget om å skrote toer-stillingene ved universitetene er en svært dårlig ide.

- Hvis toer-ordningen skal revideres – hva er feil med den? Spør UiO-rektor Svein Stølen, her i en debatt med blant annet Lise Selnes, talsperson for Aps forsknings- og høyere utdanningspolitikk.
- Hvis toer-ordningen skal revideres – hva er feil med den? Spør UiO-rektor Svein Stølen, her i en debatt med blant annet Lise Selnes, talsperson for Aps forsknings- og høyere utdanningspolitikk.
Publisert Sist oppdatert

«Toer-ordningen» for professorer, førsteamanuenser og universitetslektorer gir universitetene anledning til å ansette eksterne folk på inntil 20 prosents stillinger i 2-6 år. Denne ordningen åpner Kunnskapsdepartementet for å fjerne i høringsnotatet om Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. Saken er først omtalt i Khrono.

Dersom toer-ordningen fjernes må eksterne ansettes på korttidskontrakter i henhold til gjeldende regelverk. Det vil da være snakk om adskillig kortere tidsrom, og vedkommende vil måtte bli sagt opp når perioden er ute.

Dette synes Anne Borg og Svein Stølen er en svært dårlig ide.

- Her ønsker jeg ikke faste ansettelser

Stølen understreker hvor viktig professor II-stillingene er for universitetene. Ved UiO huser man disse stillingene i to grupper: ved DMF og ved . Disse to gruppene behandles ulikt.

Fakta

Toerordningen

− gir institusjonene hjemmel for å kunne ansette undervisnings- og forskerpersonale

midlertidig i et åremål

− angir lengden på åremålet (mellom to og seks år), og

− definerer størrelsen på en slik stilling - inntil 20 prosent.

* Det er en forutsetning at den som ansettes i bistilling, har en ordinær, fast 100 prosent stilling hos en annen arbeidsgiver i tillegg.

*I 2021 var det innrapportert 484 årsverk i bistillinger, fordelt på 2 633 personer. Av disse har 2 147 nøyaktig 20 prosent bistilling, 387 har 10 - 19 prosent, 75 har under 10 prosent og 24 mer enn 20 prosent stilling (Kilde: KD).

- Førstnevnte er fast ansatte. Her handler det om langsiktighet, tilknyttet den kliniske utdanningen.

Men så er det den andre gruppa, so, også er delt i to:

- Det er de som kommer fra norsk arbeidsliv. Jeg vil ha inn toere fra næringsliv og arbeidsliv. Vi vil ha dem inn for å gi studentene sine perspektiver. Det er også betydningsfullt for næringslivet å ha slike kontakter inn mot studentene. Her ønsker jeg ikke faste stillinger, disse folkene har fulle stillinger andre steder. Her er midlertidighet ingen problemstilling, framholder UiO-rektoren.

- Hva er feil?

Den andre undergruppa er professorer fra utlandet.

- Vi ønsker sterke folk fra universiteter som ETH i Zürich, eller Harvard. Også disse kan bibringe oss andre perspektiver – næringsliv, globale perspektiver. Også disse har faste stillinger.

Dette viser etter Stølens oppfatning at å begrunne ønsket om å fjerne professor II-ordningen i ønsket om å redusere midlertidigheten, er misforstått.

- Det mangler forståelse for hva dette verktøyet innebærer. Jeg ønsker meg flere fra nøringsliv og fra akademiske institusjoner i utlandet, og færre fra norsk instituttsektor. Da er ikke dette veien å gå.

- Men ordningen har eksistert i en del år nå. Er den ikke moden for revisjon?

- Men hvis den skal revideres – hva er feil med den? Det blir litt sånn, 'her er svaret, hva var spørsmålet.'

Stølen mener man like gjerne kan snu problemstillingen.

- Hvorfor finner vi ikke flere professorer i norsk næringsliv i 10-20 prosents stillinger? Det er vel ingen som forventer at bedriftene skal gi professorene fast ansettelse?

- Hva er etter din mening den viktigste begrunnelsen for å beholde professor II-ordningen?

- Det er behovet for kontakt med arbeidsliv, næringsliv og internasjonal akademia.

Borg: - Meget uklokt

- Dette er et meget uklokt forslag, slår NTNU-rektor Anne Borg fast.

Til stede på Arendalsuka: Samarbeid mellom universiteter, og mellom akademia og arbeidslivet, er høyt på NTNU-rektorens dagsorden. Toer-stillinger er et viktig virkemiddel her, mener Borg.
Til stede på Arendalsuka: Samarbeid mellom universiteter, og mellom akademia og arbeidslivet, er høyt på NTNU-rektorens dagsorden. Toer-stillinger er et viktig virkemiddel her, mener Borg.

- Dette er stillinger hvor folk kommer inn fra næringslivet og fra offentlig sektor, som bidrar med sin kunnskap i undervisning og veiledning av studentene. Det er et svært viktig verktøy for oss, så vel som for privat og offentlig sektor, sier hun.

- Det gjelder også akademikere på tvers av institusjoner, innenlands og utenlands.

Om man vil redusere midlertidigheten i akademia, er det ikke her man bør lete, sier hun. NTNU-rektoren minner om at dette ikke bare angår professor II, men også førsteamanuensis II og universitetslektor II.

- Jeg har gått inn og sjekket, og funnet at vi ved NTNU har drøyt 110 årsverk i fjor. Så det er mange som blir berørt.

På spørsmål om ordningen behøver å revideres, svarer Borg med å vise til ulempene ved å skulle designe en ny form for fast deltidsengasjement.

- Skulle en person fra næringslivet som får fast tilsetting hos oss i en 10-20 prosents stilling, få sin stilling ved virksomheten hen er ansatt ved, redusert tilsvarende? Dette skaper nye utfordringer.

- Tror du ordningen blir innført?

- Jeg håper og tror vi er samstemte i UH-sektoren om at dette er noe vi absolutt ikke ønsker, svarer Anne Borg.