Ytring:

Hvorfor bør Anne Elster inn i styret til NTNU?

Valgkampen ruller videre i Universitetsavisas spalter. Denne gang er det Anne Elster det argumenteres for.

Fire professorer argumenterer for hvorfor de vil ha inn Anne C. Elster som styremedlem.
Publisert Sist oppdatert

Anne Elster har sin utdannelse fra prestisjetunge universiteter i USA og deltar i flere internasjonale prosjekter. Anne har vært mer enn 20 år på NTNU og har bidratt sterkt til forskning og undervisning innen IT.

Det er 4 hovedgrunner til at vi foreslår Anne Elster til NTNUs styre:

  1. Anne er genuint opptatt og brenner for NTNU. Enten det gjelder forskning, administrasjon eller undervisning, så har hun meninger og er stadig på utkikk etter forbedringer, nye vinklinger og ikke minst satsningsområder for NTNU. Hun deler mye av sin kunnskap, mener mye og vil utvilsomt ikke bli en styrerepresentant som holder kjeft! Samtidig er hun lyttende og har en god evne til å trekke ut det essensielle når andre snakker.
  2. NTNU kjennetegnes i dag av en sterk linjeorganisasjon, som av og til kan oppfattes som toppstyrt. Anne ønsker å være en klar røst som bidrar til at et velsmurt universitetssystem ikke blir til hinder for god utvikling og reell medbestemmelse. De ansattes representanter i styret er demokratisk valgt, og Anne vil sikre mangfold og bidra til at medbestemmelse stadig vekk blir flagget i styresammenheng.
  3. Anne representerer mangfoldet ved NTNU på minst to måter: For det første vil hun kjempe for at kvinnelige akademikere blir mer synlig på NTNU, og det at hun er en så klar rollemodell både når det gjelder forskning og undervisning vil utvilsomt være en styrke. Spesielt innen teknologifagene ved NTNU sliter vi fremdeles med lav kvinneandel, og Anne har mange ideer til hvordan dette kan endres. Med tungregning og avanserte datamaskiner som sitt forskningsfelt, har hun en solid ballast til å skjønne hva som skal til for å få flere kvinner inn i teknologi. For det andre vil hun med sine 20 år fra universitets- og forskningsmiljøer i USA bringe et viktig internasjonalt perspektiv til NTNUs styre, og dermed også representere det internasjonale mangfoldet vi har ved NTNU.
  4. Anne er opptatt av å fjerne kunstige stengsler og tellekanter som hindrer samarbeid på tvers av fakulteter og faggrenser. En streng linjeorganisasjon kan av og til være en barriere som hindrer nyskaping og nye måter å undervise på. Anne er også opptatt av etikk og at vi skal bruke intern kompetanse når den finnes.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.