Dekanen om kritikk: - Tillit er noe som tar lang tid å gjenopprette

- Først og fremst er jeg glad for at evalueringen viser at et forsvarlig arbeidsmiljø er gjenopprettet, sier dekan Anne Kristine Børresen.

- For min del jobber jeg med å bygge relasjoner til enkelte medarbeidere, på ulike kollegiale arenaer, sier dekan Anne Kristine Børresen.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Gjenoppretting: En evaluering

  • På bakgrunn i arbeidsmiljøproblemer vedtok NTNU styret høsten 2019 deling av Institutt for historiske studier i to nye institutter (Institutt for historiske og klassiske studier, og Institutt for moderne samfunnshistorie).
  • For å sikre forsvarlig arbeidsmiljø og samarbeid på tvers av de to nyopprettede instituttene ble det i igangsatt et gjenopprettingsarbeidsprosjekt som involverte deltakelse fra begge institutt, og fra organisasjonsnivåene over.
  • Denne rapporten beskriver en evaluering av dette gjenopprettingsarbeidet, og ser på om arbeidet har bidratt til medvirkning, arbeidsmiljø, koordinering og ressursbruk, og på forutsetninger for fremtidig organisering av historiemiljøet, samt på gjenopprettingsarbeidet som metode.
  • Forfattere: Martin Inge Standal, Hans Donali Tilset, Berit Therese Nilsen, Gudveig Gjøsund, Per Morten Schiefloe – Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS

(Kilde: Evalueringsrapporten)

 Dette har vært hovedmålet med gjenopprettingsarbeidet, framholder hun, i en kommentar til rapporten om dette arbeidet ved de to historieinstituttene:

- Det er mange medarbeidere som har lagt ned tid og innsats for å utvikle to nye arbeidsmiljøer og å løse de mange praktiske problemene som delingen medførte, sier Børresen.

I evalueringen pekes det også på at gjenopprettingsarbeidet har fungert som en strukturert samhandlingsarena, hatt oppmerksomhet mot formell medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud og at det å bruke god tid på de sakene der det har vært uenighet, har vært viktige for de resultatene som er oppnådd.

- Det stemmer med min opplevelse av prosjektet og de metodene som er brukt i arbeidet. Jeg håper og tror at disse metodene også er nyttige for andre konfliktsaker ved NTNU, sier dekan Børresen, og viser til en formulering på side 35 i rapporten: «Flere peker på at dette arbeidet har vært en større suksesshistorie enn andre tiltak i konflikter i UH-sektoren - og noe NTNU kan lære av.»

Fakultetet evaluerer seg selv

- Hva med kritikken mot deg? En del ansatte rapporterer om manglende tillit til både deg og ledelsen på Nivå 1.

- Det overrasker meg ikke. Tillit er noe som det tar lang tid å gjenopprette. Dette er også noe vi har arbeidet bevisst for å få til i gjenopprettingsarbeidet, blant annet ved å stadig involvere flere medarbeidere i prosjektet. Slik har også jeg fått muligheter til å begynne gjenopprettingen av relasjoner til flere som var involvert i konflikten. Det har jeg satt pris på, sier hun.

- Hvilke muligheter fins for reorganisering som medfører gjenforening av historiemiljøet?

- HF er inne i en omorganiseringsprosess. Denne prosessen startet med at institutt og fakultet laget en selvevaluering. Nå jobber en arbeidsgruppe ledet av Terje Lohndal flere forslag til ny instituttstruktur ved fakultetet. 

- Dette venter vi med

Dekanen viser til at kommisjonen som står bak rapporten har gitt uttrykk for at man underveis i prosjektet, etter at arbeidssituasjonen var normalisert, kunne ha revidert mandatet for prosjektet og vurdert om det var hensiktsmessig å også jobbe med relasjonelle forhold og en felles strategi for historiemiljøene.

- Dette har vært diskutert underveis, vi har fått tydelige signaler om å vente med dette, men jeg synes likevel at det er gode råd som vi tar med oss i det videre arbeidet. Vi får også noen gode råd om hva vi bør være særlig oppmerksomme på for veien videre, sier dekan Anne Kristine Børresen.

Rapporten kan lastes ned her

Samleside for UAs dekning av konflikten i historiemiljøet ved NTNU