Tre styremedlemmer stemte mot å ansette dekan Børresen

Under onsdagens styremøte valgte tre representanter å stemme mot ansettelse av Anne Kristine Børresen som dekan.

Anne Kristine Børresen er en av flere dekaner som fikk fornyet tillit onsdag. Styrevedtaket fikk flertall mot tre stemmer.
Publisert Sist oppdatert

Artikkel er oppdatert onsdag kveld med kommentar fra styreleder Nakstad.

Aksel Tjora, Tim Torvatn og Ingvill Stuvøy er de tre styremedlemmene som sørget for at det ikke ble enstemmig vedtak på ansettelsen av Børresen som dekan for fire nye år.

Tjora og Torvatn er representanter for de vitenskapelig ansatte, mens Stuvøy representerer de midlertidig ansatte.

Børresen var den eneste av dekanene som fikk markert dissens på denne måten.

I protokollen fra styremøtet står det:

«Det humanistiske fakultet: Stilling som dekan (kode 1474) tilbys Anne Kristine Børresen. Vedtatt mot 3 stemmer (Stuvøy, Tjora, Torvatn).»

Styret har delegert til styreleder Nils Kristian Nakstad å uttale seg om saken. Vi får derfor ikke kommentarer fra de tre.

Det humanistiske fakultet har hatt sitt å stri med de sisten årene. Institutt for historiske studier ble landskjent da det måtte splittes i to institutt på grunn av store arbeidsmiljøproblemer. Universitetsavisa har ikke fått bekreftet om denne konflikten har hatt noe å si for at de tre styremedlemmene stemte mot å ansette Børresen.

- Takknemlig for å få fortsette

Anne Kristine Børresen sier hun ikke har noen kommentarer til styrets behandling. Men sier følgende:

- Jeg er takknemlig for at jeg får fortsette som dekan på HF i fire nye år. Store oppgaver venter, for HF, og jeg ser med ydmykhet fram til å ta fatt på dem, sammen med ledergruppa og medarbeiderne på fakultetet.

- Kunne tenkt oss enstemmighet

Styreleder Nils Kristian Nakstad ønsker ikke å kommentere hvorfor tre styremedlemmer ikke sluttet seg til vedtaket om å ansette Anne Kristine Børresen. Han vil heller ikke si noe om hvordan diskusjonen på møtet forløp siden ansettelsene var unntatt offentlighet.

-Vi er veldig fornøyde med at vi har fått på plass et robust og sterkt lederlag til rektor. Det er sterke kandidater som er på plass. Vi kunne tenkt oss enstemmighet, men det ble det ikke i dette ene tilfellet, sier han til Universitetsavisa.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.