Ytring

Kommentar til ytring om selvplagiering på doktorgradsnivå

Det er forståelig at medieoppslagene om selvplagiering kan gjøre både studenter og ansatte usikre.

- Om gjenbruk uten referanse blir ansett som fusk, beror på en konkret vurdering hvor både omfang og sammenheng vil ha betydning, skriver Anne Marie Snekvik.
Publisert Sist oppdatert

Stipendiat ved NTNU Elise Farstad Djupedal har et innlegg i Universitetsavisa den 26. oktober om «Selvplagiering på doktorgradsnivå». Hun reagerer på informasjon som tydeligvis er gitt i to doktorgradsemner hun har deltatt på denne høsten. 

Bestemmelser om at gjenbruk (selvplagiat) kan være fusk er begrunnet i å unngå dobbel uttelling (studiepoeng) for samme arbeid ved ulike eksamener. Begrepet selvplagiat er uheldig. Vi skal se på behov for presiseringer for å unngå misforståelser. Det er imidlertid behov for å regulere gjenbruk. 

Typiske tilfeller av gjenbruk er der studenten leverer samme besvarelse i et emne som studenten tidligere har levert i et annet emne. Det er ikke gitt at dette automatisk vil føre til strykkarakter. For å unngå dobbel uttelling for samme arbeid, kan det være behov for å annullere den siste eksamen. Dersom studenten ikke gjør oppmerksom på at arbeidet tidligere har vært levert, kan studenten bli mistenkt for å prøve å oppnå en urettmessig fordel. 

Om gjenbruk uten referanse blir ansett som fusk, beror på en konkret vurdering hvor både omfang og sammenheng vil ha betydning. Det er ikke slik at enhver form for gjenbruk vil være fusk. Det sier heller ikke NTNUs studieforskrift. Forskriften nevner gjenbruk av eget arbeid, uten å oppgi referanse, som et eksempel på fusk. Hvis man leser hele bestemmelsen, ser man også at det i tillegg er et vilkår at det på en urettmessig måte kan føre til en fordel for studenten. Hvis f.eks. hensikten med arbeidet i et emne er at dette skal gjenbrukes i et annet emne, vil ikke gjenbruk være urettmessig. Bestemmelsen er ikke ny. Den har stått i studieforskriften siden forskriften ble vedtatt i 2015. NTNU hadde også tilsvarende bestemmelse om gjenbruk lenge før dette. 

Vi ønsker også å understreke at plagieringskontrollen kun er et verktøy som ikke i seg selv avgjør om noe er fusk. Det kreves alltid en manuell vurdering av hva tekstlikheten skyldes. Verktøyet gir kun et varsel til faglærer om at besvarelsen bør sjekkes nærmere.

Det er forståelig at medieoppslagene om selvplagiering kan gjøre både studenter og ansatte usikre. Men det er ingen grunn til at doktorgradsstudenter skal unngå å melde seg til eksamen i emner som er relevante for doktorgradsavhandlingen.