Ytring:

Åpent brev til UA fra varslerne i «Eikrem-saken»

- Å stå frem i saken mot Øyvind Eikrem var ikke noe lett valg for oss, skriver Anne Wullum Aasback og Malin Fævelen i denne ytringen, hvor de kritiserer Universitetsavisas dekning.

Det er imidlertid et par ting vi reagerer på i deres dekning av saken, skriver Malin Fævelen og Anne Wullum Aasback i dette åpne brevet til Universitetsavisas redaktør.

Publisert Sist oppdatert

Vi har stor forståelse for og respekt for deres rolle som en fri presseaktør og betydningen av å stille spørsmål i saker som er av samfunnsmessig betydning. Det er en viktig jobb. Å få frem stemmer som ikke ellers blir hørt er noe vi er opptatt av og et helt nødvendig grunnlag for samfunnsdebatten. Vi forventet også kritiske spørsmål etter at vi sto frem. Det er likevel momenter ved UAs dekning vi stiller oss undrende til.

Å stå frem i saken mot Øyvind Eikrem var ikke noe lett valg for oss. Vi har sett hva de miljøene han deltok i har for omgangstone og det er jo ikke en gjeng du frivillig hisser på deg. Vi ble derfor også lovet anonymitet av NTNU i den pågående undersøkelsen. Men når saken utviklet seg sånn som den gjorde så kunne vi ikke lenger sitte på sidelinja og ha fremmet «anonyme varsel». Vi kom også til at ovenfor Eikrem selv ville det være mest redelig av oss å være åpen om hva vi visste. Det er vårt valg og vi forventet selvsagt også all den kritikken Universitetsavisa målbærer. Det skal vi stå for.

Det er imidlertid et par ting vi reagerer på i deres dekning av saken. For det første tok journalist Solveig Mikkelsen allerede for noen uker siden kontakt med oss på mail og forsøkte å overtale oss til å gi henne bildet sånn at hun kunne publisere det. Dette sa vi selvsagt nei til, da det (i motsetning til å ha tatt bildet) potensielt kunne vært en straffbar handling. Sett i lys av siste ukes saker fremstår denne forespørselen for oss nå veldig som et fordekt forsøk på å få oss til å gjøre noe som i beste fall ville vært svært uetisk. At hun spør oss om våre etiske vurderinger, er derfor ganske interessant.

For det andre er det også to ting i artikkelen hun skrev om vår rolle som vi synes er bemerkelsesverdig. For det første er hele artikkelen skrevet som om det er høyst tvilsomt at dette bildet viser Eikrems tilknytning til kontoen. Samtidig har ikke Universitetsavisa klart å sladde profilbildet godt nok til at alle som har sett profilbildene (som er gjengitt i Filters artikkel) til Einar Tamburi/Einar Tambarskjelve/Dwayne Elizondo Camacho ser tydelig at det er et av dem som vises i den øverste linja.

Det andre er at hun fremstiller materialet som hun gir uttrykk for å ha sett som «høyreorientert». Eikrem avslører selv i sin kommentar at det vi hadde av skjermdumper også i stor grad samsvarer med hva Filter hadde funnet i sin egen undersøkelse. Det som er viktig i denne sammenhengen er imidlertid at disse overgår langt det Mikkelsen velger å beskrive som «høyreorientert». Han postet artikler fra nynazistiske organisasjoner og omtaler blant annet innvandrere som stammekrigere. Khrono og andre medier benytter også helt andre beskrivelser av materialet som er fremlagt. I og med at Mikkelsen hevder å ha sett hele vårt materiale fremstår derfor hennes gjengivelse av det som et forsøk på å få dette til å bli en sak som handler om politisk uenighet. Noe det ikke er.

Det er forståelig at vi har fått kritisk fokus på vår rolle i denne saken, det skulle bare mangle. Men vi har fulgt NTNUs varslingsreglement og kan stå for det vi har gjort. Men vi vil også gjerne spørre Universitetsavisas redaktør om hva de tenker rundt sine etiske vurderinger og fremgangsmåte i sin «kritiske journalistikk» i denne saken?

(UAs redaktør Tore Oksholen svarer Aasback og Fævelen siden.)

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.