fulle eksamenslokaler

- Å spre eksamenene utover semesteret vil løse mye av problemet

Kapasiteten ved eksamenshuset på Sluppen blir stadig mer sprengt. Flere studenter og stor økning i antallet tilrettelagte eksamener er noen av årsakene til dette.

Ved eksamenshuset på Sluppen skal det våren 2023 avholdes 1368 skriftlige eksamener, og over 60 000 studenter skal ta eksamen.
Ved eksamenshuset på Sluppen skal det våren 2023 avholdes 1368 skriftlige eksamener, og over 60 000 studenter skal ta eksamen.
Publisert Sist oppdatert

Eksamensperioden høsten 2022 ved NTNU i Trondheim, Ålesund og Gjøvik, måtte utvides med to dager som følge av dette. De siste eksamenene ble avholdt 22. desember. Det måtte også arrangeres eksamener i to skift, der første pulje startet klokka 09.00, og andre pulje klokka 15.00. Lørdager måtte også tas i bruk for å få logistikken rundt alle eksamenene til å gå opp.

Krevende med flere digitale eksamener

Ifølge Anniken Løe, avdelingsdirektør ved Avdeling for studieadministrasjon, er det flere grunner til at det blir stadig trangere om plassen på Sluppen:

Det vil være krevende å bygge opp nødvendig infrastruktur i et nytt bygg ifølge Løe.
Det vil være krevende å bygge opp nødvendig infrastruktur i et nytt bygg ifølge Løe.

- Vi har flere digitale skriftlige skoleeksamener og det krever mer når det kommer til infrastruktur som kabling, tredjeparts programvare, faste PC-er og scanning. Antallet kandidater som søker om tilrettelegging har også nært doblet seg fra våren 2022 til høsten 2022.

Eksamensdatoene for vårens eksamener ble satt noe senere enn vanlig, og det har enkelte studenter og ansatte klaget på.

- Vi forstår at studentene var skuffet over å få eksamensdatoene senere enn vanlig, og det beklager vi. Det er en stor kabal som skal gå opp, og vi etterstreber forutsigbarhet, slik at datoene ikke blir endret på, sier hun.

Studieadministrasjonen sendte utkast til eksamensplanene til fakultetene 14.desember i fjor.

- Fristen til å komme med innspill var nok litt for lang, slik at eksamensdatoene ble publisert senere enn normalt, sier Løe.

Spredning av eksamener

Slik situasjonen er i dag blir bare én prosent av kapasitetene ved eksamenshuset på Sluppen brukt utenom hovedperiodene om høsten og våren. En god løsning på kapasitetsproblemene vil være å spre noen flere eksamener utover semestrene i større grad enn det gjøres i dag ifølge Løe.

- Vi må legge til rette for at NTNU skal få gjennomført alle eksamenene, og det administrative skal hverken styre når eksamen skal gjennomføres eller eksamensform. Det er det faglige som ligger til grunn for all undervisning og vurdering, sier Løe.

Videre forteller hun at flere universiteter i Norge har mer langsgående vurderinger gjennom året, og sprer eksamenene mer, samtidig med at de har høysesong før vår og høst. Ifølge Løe kan NTNU også vurdere å ha flere eksamener utenfor hovedperiodene der det er mulig.

Spredte eksamener

Toril Forbord, prodekan for utdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.
Toril Forbord, prodekan for utdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

- Mange av grunnstudiene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim har i dag spredte eksamener gjennom året. Dette grunnet praksisperiodene ved disse studiene, sier Toril Forbord, prodekan for utdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Ved fakultetet er de opptatt av at vurderingsordningen skal bestemmes av læringsutbytter og læringsaktiviteter i det enkelte emnet.

Universitetsavisa har stilt Roger Midtstraum, prodekan for utdanning ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, og Ingunn Dahler Hybertsen, prodekan for utdanning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dette spørsmålet:

Roger Midtstraum.
Roger Midtstraum.

-Hva synes dere om forslaget om å spre eksamen utover? Er det mulig ved enkelte studier ved fakultetet du jobber på?

- Vi har muligens flere emner der mappevurdering eller flere delvurderinger kan være en god løsning. Det vil i såfall bidra til å redusere og spre belastningen på Sluppen. Det er viktig å understreke at dette vil være noe vi primært gjør for at det faglig sett er en god og ønsket vurderingsordning. Det er faglige vurderinger som skal vektlegges ved valg av vurderingsordning, sier Midtstraum.

Ingunn Dahler Hybertsen, prodekan for utdanning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Ingunn Dahler Hybertsen, prodekan for utdanning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

- Faglige og pedagogiske avveininger bør ligge til grunn for valg av vurderingsform. Det er likevel slik at studentene bør møte variasjon i vurderingsformer i et studieprogram. Her kan vi bedre utnytte handlingsrommet vi har ved NTNU ved å variere vurderingsformer, utvikle større emner (enn 7,5 studiepoeng) med delvurderinger, noe som kan bidra til å spre belastningen på Sluppen, sier Dahler Hybertsen.

Sprengt kapasitet også i Ålesund og Gjøvik

Ved NTNUs eksamenslokale på Sluppen er det 1650 plasser. 750 av disse plassene er bord med faste PC-er med tredjepart programvare. I tillegg tar NTNU i bruk Idrettsbygget på Dragvoll, som har plass til 600 studenter, men her arrangeresP kun analoge eksamener.

Ved NTNU Gjøvik er det 215 plasser på Mustad, men det dekker på langt nært alt.Enkelte dager hadde de inntil 300 studenter i tillegg, fordelt på 8 klasserom i 3 ulike bygg. Da ble det brukt klasserom på campus i tillegg til Mustad nesten alle dager i eksamensperioden.

NTNUs eksamenslokale på Sluppen.
NTNUs eksamenslokale på Sluppen.

NTNU Ålesund har ikke eget eksamenshus, men eksamen gjennomføres i flere undervisningsrom. Kapasiteten på stasjonære NTNU-eide PC-er er derfor knapp og logistikken er svært utfordrende. Fordelen her er at alt skjer på campus, så alle involverte er tilgjengelig på kort varsel om det skulle være noe som oppstår (IT, drift, eksamensansvarlige, fagpersonale).

Vil ikke leve i eksamensbobla hele året

Sofiya Sianiuta, til venstre, og Stine Bratlie er fornøyd med eksamensåret slik det er, og ønsker ikke at eksamenene skal spres utover semesteret
Sofiya Sianiuta, til venstre, og Stine Bratlie er fornøyd med eksamensåret slik det er, og ønsker ikke at eksamenene skal spres utover semesteret

På Gløshaugen treffer Universitetsavisa studentene Stine Bratlie og Sofiya Sianiuta. De utdanner seg til å bli sivilingeniører innenfor fysikk og matematikk. Jentene har lagt merke til at det er trangt om plassen i eksamenslokalene på Sluppen.

- I eksamensperioden før jul var to av eksamenene lagt til lørdag. Det hadde ikke så mye å si for min del, for når man er i eksamensbobla går ukedagene litt over i hverandre uansett, og man kunne dermed ta fri på søndag med god samvittighet, sier Bratlie.

Studentene er fornøyd med hvordan eksamenene er lagt opp i dag, der eksamenstiden er i slutten av hvert semester. De er negative til å spre eksamenene jevnt utover hele året.

- Man har gjerne rutine på at man begynner å øve på et gitt tidspunkt, også går man inn i eksamensbobla. Om eksamenen spres ut utvides tiden man må være forberede seg til eksamen, og det vil være mer utmattende, sier studentene.