Studentorganisasjoner misfornøyd med budsjett, ber Støre rydde opp

Får ikke videre opptrapping i studiestøtte.

Leder i Studenttinget NTNU, Andreas Knudsen Sund, etterspør en større satsning på studentboliger.
Publisert Sist oppdatert

I dag klokken 10 leverte Solberg-regjeringen sitt siste statsbudsjett. Innholdet skaper reaksjoner blant studentorganisasjoner, ikke så mye over hva det inneholder, men at det ikke inneholder noe videre økning i studiestøtten.

- Det er skuffende at man fortsatt ikke gjør noe med en studentøkonomi som er så dårlig at den for mange går negativt utover studiet. Den nye regjeringen må levere 1.5 G i løpet av perioden, sier leder i Studenttinget NTNU Andreas Knudsen Sund.

Fakta

NSOs prioriteringsliste for statsbudsjett 2022

  • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
  • Det skal gis tilskudd til bygging og oppgradering for å nå et mål om 20 prosent dekningsgrad.
  • Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen.
  • Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.

Kilde: NSO

Ønsket om 1,5G er felles for studentorganisasjoner i Norge. G, grunnbeløpet i folketrygden ligger for øyeblikk på 106 399 kroner. Studentledernes ønskede beløp vil altså bety rundt 160 000 kroner i år, men vil variere noe ettersom grunnbeløpet justeres.

- Solberg-regjeringen har sagt at de skal satse på kunnskap, men de har glemt de viktigste i høyere utdanning, nemlig oss studenter. Nå må den nye regjeringen satse på studenter og forplikte seg til en opptrapping av studiestøtten til minst 1,5G, sier Tuva Todnem Lund, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

Mener det skader internasjonalisering

- I fire år på rad trappet Solberg-regjeringen opp studiestøtten. I fjor kom hvileskjæret, og nå virker det som om luften har gått helt ut av det som har vært regjeringens beste utdanningspolitikk sier Sebastian Hytten, president i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) i en pressemelding fra organisasjon.

Mellom 2017 og 2020 innførte regjeringen 11 måneders studiestøtte. ANSA sier de mener regjeringen burde fortsatt økningen.

- Det har ekstra betydning for norske studenter i utlandet, som mister plassen i folketrygden om de jobber ved siden av studiene. Regjeringen har satt ambisiøse mål for internasjonalisering av høyere utdanning. Hvis dette ikke kun er tomme ord, er det avgjørende at studiestøtten øker fra dagens nivå, sier Hytten videre.

Studenttingslederen Sund er også skuffet over at det ikke gjøres mer for bygging av studentboliger.

- Man må også gjøre mer for å dekke opp den altfor lave dekningen av studentboliger. Det må gjøres lettere for samskipnadene å starte byggeprosesser, og gis økte tilskudd til rehabilitering av eksisterende studentboliger. Utover å sikre en god og trygg leiesituasjon for studenter, er det en av de viktigste verktøyene for å bøte på hyblifiseringsproblematikk.

Dårlig økonomi for studenter i dag

Det nye budsjettforslaget prisjusterer kun studiestøtten, i likhet med det forrige. Dette er Hytten misfornøyd med, ettersom de sier boutgifter, de fleste studenters hovedutgift vokser mer enn generell prisvekst i samfunnet.

Ifølge NSO jobber syv av ti norske studenter ved siden av studiene sine. Samtidig mottok fire av ti studenter økonomisk støtte fra foresatte. De siterer også en SSB-rapport fra 2020 som peker på at studentenes prestasjoner i studiet øker dersom studiestøtten øker.

- Økt studiestøtte og en bedret studentøkonomi gir studentene muligheten til å prioritere studiene. sier Tuva Todnem Lund.

Leder i NSO, Tuva Todnem Lund ønsker at den påtroppende regjeringen gjør mer for studentene.

NSO håper Jonas Gahr Støres nye regjering og det nye stortinget vil øke studentenes kjøpekraft. Den påtroppende regjeringen har annonsert at de presenterer sin plattform onsdag klokka 14.00 i Hurdal.

- NSO forventer at Jonas og Trygve, i samarbeid med SV, hever studiestøtten til minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, i løpet av stortingsperioden. Vi må se en reell økning allerede i år for å vise at studentene tas på alvor, avslutter Tuva Todnem Lund.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.