Ytring:

Feilslått klargjøring av Bang Svendsen

Stine Helena Bang Svendsen har tatt seg bryet med å skrive noen formanende ord. Hun søker tydeligvis å støtte Marlen Devold, og «gi henne rett». Men har hun argumentene på sin side?

Ad antirasisme og spørsmålet om lovpålagt ansvar: Det er uansett institutsjonen som sitter med dette ansvaret, ifølge Øyvind Eikrem.
Ad antirasisme og spørsmålet om lovpålagt ansvar: Det er uansett institutsjonen som sitter med dette ansvaret, ifølge Øyvind Eikrem.
Publisert Sist oppdatert

En lesing av hennes innlegg avslører at det hviler på to helt grunnleggende tankefeil: For det første er oppstillingen av begrepene rasisme og anti-rasisme opplagt urimelig. Disse to begrepene framstilles som en slags binær motsetning. Enten så er du rasist, eller så er du antirasist. Det gode versus det onde, tydeligvis. Samtidig er det ingen spesifikasjon av hva begrepene betyr, så ting henger fullstendig i lufta ut over de emosjonelle stemningene som manes fram. Men det er kanskje selve poenget?

For det andre framgår det at Bang Svendsen er grunnleggende forvirret om hva som er det riktige subjektet som loven pålegger ansvar. Det er jo institusjonen som har dette ansvaret. Hennes utlegning av hva eksisterende lovverk angivelig skulle bety for alle enkeltindivider ved institusjonen sin gjøre og laden, er opplagt mer drevet av egne ønsker og interesser enn hva som er rettstilstanden. Uansett er det lenge siden jeg sluttet å lytte nevneverdig til samfunnsforskere, uten juridisk bakgrunn, som skal fortolke loven for andre i opplagt hensikt å tvinge dem til underkastelse.

Disse to punktene rekker for å vise at argumentene ikke strekker til.

Videre må jeg si at det er meget fornøyelig at SV’ere synes å dukke opp som paddehatter i denne saken. Det er da i alle fall godt at SVs tidligere bystyrerepresentant Anne Aasback har gode venner både her og der!

Uansett bedriver vel ikke NTNU tilsettingsprosesser via spaltene i Universitetsavisa?

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

Powered by Labrador CMS