INDUSTRIELL ØKONOMI I GJØVIK

Tok studentene med på «Sulis 1907»

Den norske filmen hadde premiere i høst, og nå er den  pensum for økonomistudenter på NTNU.

Leder i Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall, Bjørn Sigurd Svingen, holdt appell før filmvisningen på Gjøvik kino.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

«Sulis 1907»

«Sulis  1907» er en norsk historisk dramafilm.

Filmen hadde førpremiere 15. september 2023, og ordinær kinopremiere 6. oktober 2023.

Filmen er regissert av Nils Gaup, og manus er skrevet av Christopher Grøndahl. 

Hovedrollene spilles av Simon Berger, Stig Henrik Hoff, Alexandra Gjerpen og Kristoffer Sagmo Aalberg. 

Fakultet for økonomi og Fagseksjon i økonomi og ledelse i Gjøvik inviterte tirsdag forrige uke studentene sine til kinovisning av filmen «Sulis 1907» på Gjøvik kino.

Filmen lærer studentene hvordan den norske modellen ble til, og hvordan de første gruvearbeiderne klarte å organisere seg til tross for å bli motarbeidet på det sterkeste av «øvrigheten». 

Gruveledelsen hadde nedlagt forbud mot at arbeiderne organiserte seg, og likeledes mot massemøter i området.

De norske gruvearbeiderne måtte derfor samles på Langvannsisen, fordi det var den eneste plassen som ikke var eid av gruveledelsen. Aksjonene har derfor blitt kalt «Opprøret på Langvannsisen». Den første avtalen mellom eierne av gruvene og gruvearbeiderne ble signert i 1907.

Dagens opprørere

Før filmen fikk studentene en innledning fra Bjørn Sigurd Svingen som er leder i Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall, som ble stiftet allerede i 1905. Han er en av dagens opprørere og kjempet for billigere strøm.

- På den tiden var det veldig stor forskjell på folk. Du måtte spørre pent med lua i hånden om å få arbeide en plass. Man måtte være glad for det arbeidet man hadde og være veldig klar over at man var under øvrigheten, altså de som hadde maktposisjoner. Satte du deg opp mot dem var det rett ut, og du fikk kanskje juling også. Du var ikke verdt særlig mye, og det ble man ofte påminnet om også, sa Svingen.

En sosial vind blåser over Europa

Men Norge ble etterhvert påvirket av sosialistiske strømninger fra Sør-Europa. Disse idéene ble spredt av omreisende agitatorer som fortalte arbeidere at de burde samle seg og stå på kravene i fellesskap mot ledelsen. 

Dette skjedde via «rallere» – de som bygde jernbanen og som ofte var svenske. De var ikke redd for å stå på kravene og ble flinke til å organisere folk. 

- Det ble brukt heftige maktmidler gjennom både statsapparatet og det vi kalte statens voldsapparat for å slå hardt ned på denne typen organisering, sa Svingen. 

Men kampene begynte etterhvert å utarte seg til voldsomme opptøyer og skuddveksling mellom partene, og dette bidro ikke til effektivitet på arbeidsplassen. 

1907 er året

Partene så seg derfor nødt til å komme til en enighet og i 1907 ble den første landsomfattende overenskomsten mellom gruveeierne og gruvearbeiderne signert i Norge. 

- Det er den samme som jeg arbeider på nå og den heter i dag Industrioverenskomsten. «Sulis 1907» er historien om nesten alle lokale samfunn i Norge på den tiden, sa Svingen før vi snurret filmen.

Etter filmen pekte dekan og professor for Fakultet for økonomi Monica Rolfsen på paralleller til dagens samfunn og tok frem det nylige eksemplet med bilindustriens streik i USA og hvor viktig det er å stå sammen i kravene sine for å nå frem. 

Til slutt presenterte doktorgradstipendiat Fredrik Kostøl og forsker ved forskningsstiftelsen Fafo Elin Svarstad elementer fra sin forskning hvor de forklarer hvorfor en tariffavtale skaper både tillit og produktivitet i en bedrift. 

Stipendiat ved NTNU Fredrik Kostøl forteller at rundt halvparten av Norges befolkning er organisert, men på Vestre Toten er det annerledes.
Stipendiat ved NTNU Fredrik Kostøl forteller at rundt halvparten av Norges befolkning er organisert, men på Vestre Toten er det annerledes.

Følg UA på Facebook og Instagram.