To nye bedrifter skal håndtere arbeidskonflikter ved NTNU

Styreleder i den ene bedriften har allerede erfaring med faktaundersøkelser ved NTNU, mens direktøren i den andre har mest tro på kontakt og dialog mellom de involverte.

Noen ganger blir konflikter så tilspisset at NTNU benytter faktaundersøkelser. Nå er nye avtaler om konflikthåndtering inngått.
Publisert

Advokatfirmaet LAG AS ble beste tilbyder. Der jobber Marianne Kartum, som har drevet faktaundersøkelser hos Simonsen Vogt Wiig.

På andreplass kom Stiftelsen Administrativt Forskningsfond (AFF) ved Norges handelshøyskole, som også er tildelt rammeavtale. Der har en av direktørene uttalt seg svært kritisk til faktaundersøkelser. Mer om det nedenfor.

- Vi er både stolte og ydmyke over å ha blitt valgt som en av NTNU sine rammeavtaleleverandører knyttet til undersøkelser og granskinger innen HR. Vi oppfatter at institusjonen har gjennomført en grundig anskaffelsesprosess, sier AFF-direktør Trond Søreide til Universitetsavisa.

Stått bak flere faktagranskinger

Det har vært flere høyprofilerte arbeidskonflikter ved NTNU de siste årene. I noen av dem har Simonsen Vogt Wiig (SVW) vært involvert som faktagransker. Marianne Kartum og en annen kollega foretok blant annet en faktaundersøkelse i Eikrem-saken.

LAG AS holder til i Trondheim og er relativt nystartet. Advokatbyrået ble etablert tidligere i år av blant annet Marianne Kartum, som samtidig meldte overgang fra SVW. Hun er partner og styreleder. På hjemmesida får vi opplyst at LAG står for Løsningsorienterte, Ambisiøse og Grundige.

Der står det også at konflikthåndtering er et av advokatbyråets kjerneområder. Dette kan foregå som en gransking, undersøkelse, eller som ledd i løpende personaloppfølging. Kontaktpersoner innen arbeidsrett og compliance (å følge reglene, journ.anm) er Kartum og Ragnhild Klungervik Berdal.

Omstridt metodikk

Det vakte reaksjoner da Universitetsavisa i september skrev at NTNU akter å fortsette med faktaundersøkelser. Fem tillitsvalgte ved NTNU sa klart i fra hva de mener om fenomenet: Gode ledere havner ikke i situasjoner der de må bruke faktaundersøkelser, mente de.

HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes svarte at NTNU ikke har noe eksplisitt mål eller ambisjon om å bruke faktaundersøkelser. Men noen ganger er konflikter så tilspissede og fastlåste at det er nødvendig med en mer omfattende kartlegging og analyse. Bare unntaksvis bør NTNU gå til eksterne byråer, skrev han i et innlegg.

LES OGSÅ: Skallerud: Hva slags fakta finner man i faktaundersøkelser?

Den andre bedriften NTNU har inngått avtale med, er altså Stiftelsen Administrativt Forskningsfond (AFF) ved Norges Handelshøyskole. De skriver at de har 65 års erfaring med ledelses- og organisasjonsutvikling, og med et samfunnsoppdrag der de utvikler og anvender kunnskap om organisasjon og ledelse.

«Vi er godt forankret i norsk og skandinavisk tradisjon, samtidig som vi bygger på og samarbeider med de beste internasjonale ledelsesforskningsmiljøene», heter det.

De opplyser at de utvikler samspillkompetanse og kapasitet til konflikthåndtering.

- Denne type saker som denne anskaffelsen dekker, er ofte svært krevende for institusjonen, for de involverte, for arbeidsmiljøet og for omgivelsene. Vi er opptatt av hjelpe oppdragsgiver i å forstå utfordringen, og vil velge den metodiske tilnærmingen som er best egnet til adressere denne, sier administrerende direktør Trond Søreide i AFF.

Han utelukker ikke bruk av faktaundersøkelser.

- Ofte vil vi anbefale dialogbaserte tilnærminger, men noen ganger er det også nødvendig å gjennomføre undersøkelser som ligger nærmere granskning. Generelt anbefaler vi å være forsiktig med å forsøke å bruke «objektive» undersøkelsesmetoder til å undersøke subjektive opplevelser.

Søreide beskriver stiftelsens kompetanse slik:

- Vi opplever at vår særskilte kompetanse er å bevege destruktive konflikter til konstruktiv læring, og bistå i etablere en konstruktiv konflikt – og samarbeidskultur i virksomheten. Dette handler i de fleste tilfeller om å skape kontakt og dialog mellom de involverte.

- Skaper problemer

Interessant er det hva programdirektør Hans Morten Skivik i AFF mener om faktaundersøkelser. I en kommentar i Dagens perspektiv tidligere i år trakk han fram forskingsrapporten til Nordrik og Kuldova, også omtalt i UA. Han skriver:

«Jakten på egnete konflikthåndteringsmekanismer må fortsette! Faktaundersøkelser skaper langt flere problemer enn de var ment å løse, samtidig som metoden svært sjeldent løser noe som helst.»

Skivik avgir en nådeløs dom over faktaundersøkelser. Videre mener han at det finnes alternativ og velprøvd metodikk til disse undersøkelsene, med dialog i sentrum.

«La oss forsøke å snakke sammen, anerkjenne forskjellene, ta innover seg følelser og at den andre parten også har vært i en krevende situasjon. Da kanskje – men bare kanskje – er veien til et kompromiss eller en vinn-vinn større.

Først må ideen om å vinne legges død, og vi må se på oss selv som aktør i forholdet med eget selvstendig ansvar for det som har skjedd, og for veien videre, skriver han»

Ramme på 10 millioner

I mai 2019 inngikk NTNU en avtale med Simonsen Vogt Wiig og Stamina AS (nå Avonova) om å gjennomføre faktaundersøkelser. Avtalen var på to år med en samlet ramme på åtte millioner kroner.

Også denne gangen er varigheten på to år med mulighet for forlengelse to ganger til, hver på ett år.

Anslått årlig volum for den nye avtalen er 1,5 - 2 millioner kroner, med maksimalverdi på 10 millioner kroner.

De to bedriftene som har fått tilslag, må regne med at det blir oppdrag og oppmøte både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. For hvert oppdrag skal det utarbeides en rapport som overleveres til oppdragsgiver.

I behovsbeskrivelsen sto det: «Rammeavtale omfatter gjennomføring av undersøkelser og granskinger innen arbeids- og læringsmiljø for å kartlegge faktiske forhold i saker hvor det kan foreligge brudd på arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk. Det kan også bli aktuelt å benytte enkeltressurser hos leverandøren i interne undersøkelser