Styrevalget:

Arve Hjelseth

Hjelseth brenner for universitetenes autonomi.

Arve Hjelseth er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Arve Hjelseth, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de faste vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Jeg har ingen lederambisjoner, men tror jeg kan spille en rolle i styret, som et kritisk-konstruktivt korrektiv til visse utviklingstrekk både ved NTNU og i sektoren generelt.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

For det første brenner jeg for universitetenes autonomi. Både myndigheter , store deler av arbeidslivet og ganske mange i toppledelsen ved NTNU har en overdreven tro på «strategisk» målstyring av både forskning og utdanningsprogrammer. Dette fører til at organisasjonen for lett blir offer for kortsiktige konjunkturer, strømninger og skiftende styringssignaler, med stadige endringsprosesser som knapt får tid til å sette seg før en ny reform er på vei. Universitetene lykkes best hvis de utvikles med utgangspunkt i faglige kriterier, altså at de har stor grad av autonomi.

For det andre regner jeg med at campussamlingen blir en tung sak i årene som kommer. Her vil jeg så langt som mulig kjempe for at arbeidsplassene på campus skal tilpasses hvordan universitetsansatte jobber, ikke hvordan en del trend-analytikere og arkitekter mener vi burde ha jobbet.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Ansatte bør stemme på meg i den grad de er enige med meg, men først og fremst bør de stemme. Godt valg!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.