nye protester mot skolepenger

- Europeiske land stenger i praksis dørene for de som ikke kommer fra EU

Studentersamfundet og Studenttinget arrangerte en felles demonstrasjon mot regjeringen forslag om at internasjonale studenter utenfor EU må betale skolepenger.

Flere hadde møtt opp for å gå i demonstrasjonstog mot innføring av skolepenger for internasjonale studenter
Publisert Sist oppdatert

Demonstrasjonstoget startet utenfor Hovedbygget på Gløshaugen, og gikk derfra ned til Studentersamfundet og inn i Storsalen der det ble holdt flere appeller.

Guro Kvilten og Synnøve Waage fra ENS hadde møtt for å vise sin motstand mot skolepenger.

Guro Kvilten fra Erasmus Student Network (ESN) var tydelig på at de mener at alle skal ha mulighet til å studere i Norge.

- Det er viktig med internasjonal studentmobilitet i utdanningen. Studentmobilitet er absolutt nøkkelen til å løse morgensdagens problemer i Norge som en del av det globale samfunnet, sier Kvilten

Synnøve Waage forteller at hun ble litt forbanna når hun hørte om forslaget fra regjeringen.

- De som begynner på en bachelorgrad i Norge må ha bestått B2 nivået i norsk. De betaler mye penger for å komme til Norge, både gjennom språktester og visum. Flere har allerede tatt språktestene for å kunne komme til landet, sier Waage

Unner alle denne opplevelsen

Arkitektstudenten Gralina Voiteuko forteller at hun unner alle muligheten til å dra til Norge.

Polina Romanokova og Gralina Voiteuko er begge internasjonale studenter fra Russland.

- Jeg ble veldig trist da jeg hørte nyheten om skolepenger. For jeg er veldig glad for denne muligheten til å komme til Norge. Dette har vært e fantastikk opplevelse og jeg vil gjerne dele den med andre, sier Voiteuko

Masterstudenten Polina Romanokova legger til at man har sett en nedgang av internasjonale studenter i de landene der man har innført skolepenger.

- I Danmark, Sverige og Finland har man sette en nedgang av internasjonale studenter når man har innført skolepenger. Europeiske land stenger i praksis dørene for de som ikke kommer fra EU, sier Romanokova

Lederen av Studenttinget holdt først en liten appell foran Hovedbygget på Gløshaugen før man fortsatte ned mot Samfundet.

- Stop tuition fees now

Flere hadde tatt med banner og plakater.

«Stop tuition fees now» ble ropt hele veien ned til Samfundet. Der gikk turen videre inn i Storsalen, der den første som holdt appell, var internasjonal ansvarlig i Studenttinget, Bilal Sheikh. Sheikh var tydelig på at utfordringer vi står ovenfor i dag ikke har noen grenser.

- De globale utfordringene vi står overfor i dag har ikke grenser. Dette må reflekteres i regjeringens budsjett. Utfordringer som en alvorlig energikrise, global oppvarming og klimaendringer og et konstant behov for ny teknologi. Den nylige pandemien har gitt oss et glimp av en verden med stengte grenser. Jeg tror ingen av oss likte det.

Sheikh var tydelig på at det ikke er noen korrelasjon mellom kvaliteten på utdanningen og skolepenger.

Sheikh fortsatte med å understreke at gratis utdanning ikke svekker kvaliteten, og at det ikke er noen sammenheng mellom kvalitet på utdanningen og skolepenger.

- Du kan ha en utdannelse med god kvalitet selv om det er gratis. Nå har vi en regjering som har bryter sine løfter om at høyre utdanning skal være gratis for alle. Vi anbefaler at regjeringen tar en u-sving, og betrygger oss på at høyre utdannings skal være gratis for alle studenter i Norge, avsluttet Sheikh

Bystyrepolitiker (SV) og prodekan for bærekraft ved Fakultet for økonomi, Ottar Michelsen, holdt også appell i Storsalen.

Michelsen trakk fram at innføringen av skolepenger kan føre til en mindre mangfoldig studentmasse.

- Vi at land med høye studiekostnader, som Storbritannina og Australia, har en mindre mangfoldig studentmasse. Vi vet av lave studiekostnader gir en høys sosial mobilitet, og sørger fro at de riktige menneske får de riktige jobbene, og ikke de med best mulighet til å betale, sier Michelsen

Michelsen trekker også fram at noen studieprogram av avheng av internasjonale studenter.

- Vi vet at en rekke studieprogrammer er avhengig av internasjonale studenter for å opprettholdes. Vi kan se for oss at noen studieprogrammer må legges ned dersom man ikke får nok internasjonale studenter. Det betyr at norske studenter også vil få et mindre antall studieprogrammer å velge mellom, sier Michelsen

Fornøyd med oppmøtet

Hilling var fornøyd med gjennomføringen av arrangementet.

Leder av Studenttinget, Astrid Hilling, var svært fornøyd med gjennomføringen av arrangementet. Hilling understrekte at det var veldig fint å se så stort engasjement blant ansatte studenter og ulike studentorganisasjoner.

- Vi arrangerer demonstrasjonen fordi at vi er uenige med regjerings forslag om å innføre skolepenger for internasjonale studenter, og redusere stipendandelen for norske studenter som ønsker å studere utenfor Norden, sier Hilling

Det var flere ansatte, studenter og ulike organisasjoner som hadde møtt opp for å høre appellene i Storsalen.