NTNU vil be om makstak på advokatutgifter for studenter: - Begrenser rettssikkerhet

NTNU brukte 1,3 millioner kroner på studentenes advokatutgifter i fuskesaker de siste to årene. Nå planlegger de å sende brev til KD.

Studentrepresentant på NTNU-styret, Jørgen Valseth og leder for Studenttinget NTNU, Astrid Hilling sier både Studenttinget og NSO er bekymret for studentenes rett til fri rettshjelp.
Publisert Sist oppdatert

NTNU sendte Studenttinget et utkast av et brev de planlegger å sende Kunnskapsdepartementet. Der ber de KD om å innføre en stykkprisordning for advokathjelp i fuskesaker.

Dette innebærer at det i praksis vil innføres et makstak på hvor mye som kan brukes på hver enkelt fuskesak. Per dags dato finnes ikke et slikt makstak. NTNU mener at det i dag er for dyrt, at advokater bruker flere timer enn nødvendig og at det har liten effekt på studentenes rettsikkerhet. Det er ikke Studenttinget enig i.

- Vi er bekymret for hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Vi synes det er ganske drastisk å gå rett på å innføre et makstak på hvor mange timer man kan bruke hos en advokat, sier leder for Studenttinget, Astrid Hilling.

De stiller seg svært skeptiske til forslaget fra NTNU og ønsker at NTNU ikke sender brevet til KD. De sier også at de har vært i kontakt med Norsk studentorganisasjon angående saken, som deler deres bekymringer.

- Vi synes man heller burde vurdere andre steg man kan ta, heller enn noe som begrenser rettssikkerheten til studentene, sier hun.

Les prorektor for utdanning Marit Reitans svar: - Ikke relevant hvor mange juksesaker det blir framover.

Vanskelig å se at den skal være bedre enn i andre saker

«Vi oppfordrer departementet til å vurdere en stykkprisordning i fuskesaker. Bestemmelsen om dekning av advokatutgifter ble til i en tid da det var svært få utestengingssaker ved institusjonene. Det er vanskelig å se at ordningen med gratis advokat skal være langt bedre i fuskesaker enn det er i en rekke andre saker av stor personlig og velferdsmessig betydning, jf. rettshjelploven og stykkprisforskriften.», skriver NTNU blant annet i sitt utkast til brev.

Hilling foreslår at man i stedet vurderer tiltak for å hindre reklame inn mot studenter fra advokatfirma, eller at man gir bedre informasjon til studentene, ettersom hun påpeker det er få som får gjennomslag for sakene sine.

Vi skal være forsiktige med å si at advokatbransjen er kynisk eller utnytter studentene her

Jørgen Valseth,

- Samtidig skal vi være forsiktige med å si at advokatbransjen er kynisk eller utnytter studentene her. Det er ikke egentlig noe vi kan bevise. Det synes å være noe av det NTNU legger til grunn her og vi har sett at det har vokst opp et marked for studentadvokater. Samtidig har advokatstanden selvsagt sine egne etiske retningslinjer, som vi må stole på at de følger, legger Jørgen Valseth til.

Valseth er studentrepresentant i NTNU-styret, og sitter i Studenttingets ledergruppe. Han uttrykker forståelse for at NTNU ønsker å ta opp problemstillingen.

- Det kan være det har blitt brukt for mange timer, det har definitivt økt det siste året, men vi tror ikke dette er riktig steg, sier han.

Kraftig økning under pandemien

Gjennom pandemien har det vært en enorm økning i fuskesaker, som også har medført en økning i advokatutgifter på dette feltet for NTNU. I 2020-2021 var det 168 fuskesaker som ble behandlet av klagenemnda. Sammenlignet med 39 saker i 2019. Dette har medført en prislapp på 1,3 millioner kroner for NTNU over 2020 og 2021.

NTNU skriver i utkastet til brev at selv om ordningen med gratis advokat styrker studentenes rettssikkerhet, er det ikke gitt at denne rettssikkerheten bedres av å bruke flere timer med advokat.

Terskelen for å klage blir lav når utgiftene dekkes av institusjonen

NTNU

«Etter vår oppfatning blir det i flere saker brukt mer tid enn det som er rimelig og nødvendig. Vi ser også en tendens til at det fremmes anførsler som i realiteten har lite for seg. Terskelen for å klage blir lav når utgiftene dekkes av institusjonen og klagen ikke kan føre til strengere reaksjoner enn førsteinstansen har vedtatt. Det kan også virke som studentene gis urealistiske forventninger til hva de kan oppnå med en klage.»

De viser videre til det samme markedet rettet mot studenter Valseth også viser til.

«Vi ser at det er i ferd med å utvikle seg et marked for advokater i denne type saker. Når det ikke er innført et maksimalt antall timer og det offentlige dekker utgiftene, er det grunn til å stille spørsmål ved om dette er riktig bruk av det offentliges midler.»

- Farlig å utestenge på feil grunnlag

Av de 168 fuskesakene de to siste årene har 18 studenter mottat ingen reaksjon, mens under fem personer fått medhold på klage etter første behandling i klagenemda.

- Det er ikke så mange som får medhold, men samtidig så er det veldig farlig å trå feil bare i et enkelt tilfelle. Om noen kan bli utestengt på feil grunnlag i et eller to semestre er det viktig at man ikke begrenser den muligheten de har til å få rettshjelp, sier Valseth.

Studenttingsleder Hilling legger til at det kan være flere saker der det er nødvendig med midler over makstaket.

- Da er spørsmålet hvordan det skal behandles. Det vi er bekymret for er at det blir opp til administrasjonen å vurdere. Det synes ikke vi er en god løsning og det er ikke gitt at de har mulighet til å gjøre en god vurdering der, sier hun.

De presiserer at klagenemnda har allerede mulighet til å senke advokattimer dersom det er brukt urimelig mye tid. Derfor mener de det allerede finnes mekanismer for å motvirke at advokater utnytter systemet.

NTNU bruker jevnt over mye på advokater

De sier også det kan være vanskelig å vurdere hva som er for store kostnader og hvor store kostnadene vil være framover.

- 1,3 millioner kroner er mye penger og i hvert fall mye for enhver student, men det er kanskje ikke så mye når man ser i NTNU-sammenheng. Det har vært mye saker nå på grunn av hjemmeeksamener og de blir det nok færre av framover, selv om vi er enig med NTNU at det nok blir flere enn før pandemien. Det viktige er at man uansett bruker det som trengs for å sikre studentenes rettssikkerhet, sier Hilling.

- De legger her til grunn at det har vært høye advokatutgifter, men det er klart at NTNU bruker en del utgifter på advokater jevnt over og det har også vært flere saker der man har brukt store summer på advokater, legger Valseth til.

Han henviser ikke til noen spesielle saker, men Universitetsavisa har tidligere skrevet om at styremedlem Aksel Tjora og fagforeningen NTL har vært kritiske til bruk av advokater og konsulenter ved NTNU. Eikrem-saken alene kostet NTNU 4,2 millioner kroner.