Sit-direktør skal lede samskipnadene nasjonalt

Audhild Kvam ble valgt til ny styreleder for samarbeidsorganet Samskipnadsrådet.

- Jeg vil jobbe sammen med studentene, stat, kommune og studiestedene for å ivareta studentene, sier Audhild Kvam.
Publisert
Fakta

Disse skal også sitte i styret i Samskipnadsrådet

  • Amalie Lunde, styreleder i Studentsamskipnaden på Vestlandet
  • Daniel Hansen Masvik, styreleder i Norges Arktiske studentsamskipnad
  • Anna Rist, styreleder i Studentsamskipnaden i Molde
  • Andreas Berggren Eskelund, administrerende direktør i Studentsamskipnaden SiO
  • Pål Harv, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Agder

Samskipnadsrådet valgte 8. november nytt styret i Samskipnadsrådet. Audhild Kvam, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er valgt som ny styreleder av styret i Samskipnadsrådet.

- Jeg vil takke samskipnadene for tilliten som styreleder og gleder meg veldig mye til å ta fatt på arbeidet, sier styreleder Audhild Kvam i en pressemelding.

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader. Samskipnadene står for en rekke velferdstilbud i norske studiebyer, studentboliger er det største tjenesteområdet til landets studentsamskipnader.

- Vi er alle veldig motivert for å gjøre denne jobben for studentsamskipnadene og for studentvelferden. Samskipnadene går inn i en tid der vi skal jobber for enda bedre samarbeid for å sikre studentene bedre tjenester, sier Kvam.

Den nyvalgte styrelederen trekker fram en rekke politiske saker som vil være viktige for samskipnadene det kommende året.

- Både Statsråd Borten Moe og studentene vil at vi skal bygge flere studentboliger, og det vil vi også. Vi ser samtidig at mange studenter opplever dårligere livskvalitet, og måten vi utvikler tjenestene våre på, blir derfor viktig for studentene. Jeg vil jobbe sammen med studentene, stat, kommune og studiestedene for å ivareta studentene, sier Audhild Kvam.