Ytring

Energisituasjonen løses ikke av spesifiserte fagretninger

Alle virker til å være tilhengere av energieffektivisering, men selv om alle er enige er det ikke nok, skriver forfatteren av denne ytringen.

«Ren og konkurransedyktig energi er viktig for både omstillingen av det norske samfunnet, industrisatsningen fremover og vår framtidige velferd.» skriver Martin Hansen.
Publisert

Den usikre situasjonen med høye energipriser kom brått på oss. «Energikrisen» virker å vedvare lengre enn først antatt. Tilrettelegging av tverrfaglige møtearenaer blir viktig om man skal danne faktagrunnlaget norsk energisatsning trenger i tiden fremover, og ditt bidrag kan bety mye.

For tiden arrangerer flere forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) workshopserien «Energikrisen i Europa» for å forstå de høye strømprisene i Norge. Workshop 5 er fredag 17. juni kl. 11:30-15:30 i Høyres Hus i Oslo, og handler om energieffektivisering i bygg og industri. Målet er å samle fakta til vitenskapsbasert rådgivning fremover.

Tverrfaglig samarbeid

Det er godt å se at flere forskningsmiljø, ved blant annet Sintef og NTNU, samarbeider om strategier for fremtidig energiomstilling. I Norge har vi allerede sett hvordan tilsynelatende urelaterte fagretninger kan få stor påvirkning, for eksempel med etiske problemstillinger i utbyggingen av vindkraft på land.

Utbyggingen til havs blir nok ikke enklere. Til satsningen i Nordsjøen trenger vi eksperter på blant annet konstruksjoner, energi, natur, økonomi, samt ny utdanning og forskning. Da oppleves det som litt merkelig at regjeringen i samme åndedrag som Nordsjøsatsningen nesten vraket Ocean Space Center. Snakker egentlig politikere, akademikere, industrien og samfunnet nok sammen?

Selv når alle er enige …

Energieffektivisering – å utnytte energien vi allerede har på en mer effektiv måte – er noe «alle» virker å være tilhenger av. I prinsippet motarbeider man nye, dyre energikilder og infrastruktur som alltid havner i konflikt med andre hensyn, samtidig som man reduserer bruken av fossile drivstoff og øker forsyningssikkerheten. Et redusert energibehov kan også bidra til bedre kontroll av investeringer i fornybare energikilder.

Men selv om alle er enige så er det ikke nok – en litt skremmende tendens, tenker jeg. Vi rehabiliterer mye i Norge, men fremdeles inkluderes ikke energioppgraderinger i fire av fem rehabiliteringsprosjekter ifølge forskere ved FME ZEN og Sintef Energi. Det virker som man uansett trenger helhetlig forståelse om man skal promotere de løsningene som skaper faktisk handling.

Påvirker og påvirkes av oss alle

Bygninger representerer 55% av strømforbruket i Norge. Dette er områder hvor blant annet byggeiere og -utviklere burde stille med sine spørsmål, synspunkter og fortellinger. Hvorfor velger ikke du energioppgraderinger, som etterisolering, nye vinduer, balansert ventilasjon, smart styring, vannbåren gulvvarme, varmepumpe og så videre?

Sommerens strømpriser antas å bli høyere enn noen gang tidligere, og jeg gruer meg allerede til vinteren. Interessen og bekymringene knyttet til tilgang, sikkerhet og priser fremover er reell. Ren og konkurransedyktig energi er viktig for både omstillingen av det norske samfunnet, industrisatsningen fremover og vår framtidige velferd.

Du kan bidra til gode løsninger og entusiastiske beslutningstakere. Om du ønsker å bidra til energiomstillingen er det viktig at du deltar i debatten. Å informere om dine behov, lære av andre og dele videre er tilgjengelige handlinger, her og nå.

Takk til alle som følger med, leser nyhetsbrev, oppsøker møtearenaer og deler sine opplevelser og synspunkter, som privatperson og/eller en del av næringslivet