Viktigste saker for studenttinget: - Første gang vi har eget punkt om bærekraft

På årets første møte i Studenttinget vedtok organisasjonen et arbeidsprogram for det kommende året.

Studenttinget var samlet i Kjemiblokk 5 på Gløshaugen.
Publisert Sist oppdatert

Studenttinget var samlet til årets første møte torsdag kveld. Et av de viktigste punktene som skulle vedtas på kveldens møte var arbeidsprogram for det nylig tiltrådte Studenttinget og deres ledelse.

På forhånd hadde ledelsen i arbeidsutvalget sendt ut seks hovedpunkter. En av disse var for første gang et eget punkt om bærekraft.

- Det er noe vi ikke har hatt et eget punkt på tidligere. Her har vi tatt utgangspunkt i Brundtlandkommisjonens definisjon av bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål, sa Amalie Farestvedt som er studentrepresentant i NTNU-styret og var den som presenterte punktet på programmet.

- NTNU ikke kjent for å være gode på gjenbruk

Brundtlandskommisjonens definisjon er: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

- NTNU har et spesielt ansvar for dette, spesielt med tanke på mottoet «kunnskap for en bedre verden». Der er det mye å gå på og vi vil at bærekraft er noe det skal tas hensyn til i alle delene av hvordan NTNU styres på, fortsatte Farestvedt.

Det var bred oppslutning rundt punktet men det var ønske blant flere om å legge til et økt fokus på gjenbruk ved NTNU.

- I min erfaring er NTNU ikke kjent for å være så veldig gode på gjenbruk. Universitetet kaster masse utstyr, pcer, skrivebord, stoler, pleksiglass, hva det måtte være. Mye av dette kan brukes til studentprosjekter, ytret representant Markus Gaasholt.

Gaasholt er valgt inn fra Ålesund og påpekte at studentparlamentet i Ålesund har gjort et vedtak der tidligere.

- Vi ønsker et rom der man heller setter ting som skal kastes, der studenter heller kan hente gratis ting. Det har vist seg å være vanskelig å få gjennom, sa Gaasholt.

Her fikk han også støtte fra flere.

- NTNU har en tendens til å glemme hva bærekraft innebærer. Det er mye fokus på det overordnede som kanskje kan gjøre at man glemmer grep på lavere nivå. Med campussammenslåing og store byggeprosjekter vil det antageligvis være mye som kastes.

Det ble under diskusjonen påpekt at det allerede finnes et gjenbrukstorg NTNUs nettsider, men det ble presisert at dette i stor grad henvender seg til bruk av kontorrekvisita til å ta i bruk på NTNUs lokaler.

Det ble lagt til et punkt om at Studenttinget skal jobbe for større fokus på gjenbruk av på gjenbruk av sine ressurser, eksempelvis via gjenbrukstorg.

Stor grad basert på fjorårets program

I tillegg ble det vedtatt en rekke punkter om både NTNUs praksis rundt bærekraft, både i sammenheng med campusutbygning og NTNUs studieprogram.

«Studenttinget skal arbeide for at bærekraft skal stå sentralt i alle utdanninger ved NTNU, og at alle uteksaminerte kandidater har kompetanse om bærekraft innenfor sitt fagfelt.», vedtok Studenttinget.

Det ble også gjort en rekke vedtak under punktene campus, internasjonalisering, læringsmiljø, organisasjon og synlighet og utdanning. Store deler av dette var basert på fjorårets arbeidsprogram.

- Utdanning ved NTNU skal være av høy kvalitet. Vi har mange utfordringer, spesielt med tanke på korona. Det er veldig mange som ikke er fornøyd, i stor grad på grunn av ting som har blitt gjort av nødvendighet på grunn av pandemien. Men nå er det viktig at vi satser på utvikling av utdanningsfaglig kompetanse ved NTNU , sa fagpolitisk ansvarlig, Fredrik Framhus.

Flere representanter ytret at de ikke er fornøyd med hvordan det jobbes for didaktisk kompetanse blant forelesere. Spesielt med tanke på digitale forelesninger underveis i pandemien. Denne tematikken ønsket studenttinget å komme tilbake til senere.

Under punktet utdanning ble det blant annet gjort vedtak om at studenttinget skal «Arbeide for at NTNU tilrettelegger for at ansatte kan lære seg å ta i bruk gode digitale og fysiske undervisnings- og vurderingsmetoder».