Forskerkultur:

- Forskerne må ut av siloene

Om man vil bygge seg en solid forskerkarriere i dag er første bud å komme seg ut av siloen. Snakke med folk på tvers. Underveis: Det skader ikke å lytte til erfarne fjellfolk.

- De fleste forsnkingsårsverkene er det ph.d-ene som står for – ved NTNU er det 2500 av dem, forteller Bjarne Foss (ill.foto).
- De fleste forsnkingsårsverkene er det ph.d-ene som står for – ved NTNU er det 2500 av dem, forteller Bjarne Foss (ill.foto).
Publisert Sist oppdatert

«Hvordan skal NTNU bli et bedre forskningsuniversitet?»

Slik var tittelen på et intervju Universitetsavisa gjorde med daværende prorektor for forskning, Bjarne Foss i fjor høst. Intervjuet ble gjort sammen med en ledende professor og et ungt forskertalent.

Bakgrunnen var, og er, denne: Økende andeler av forskningsfinansieringen ventes å være enda mere konkurranseutsatt i årene som kommer. Den eneste måten å konkurrere seg til midler er å levere mer, og bedre, forskning.

Eneste måten å gjøre det på, er å bygge flere, og sterkere, forskergrupper.

Hvordan gjør man det?

Må være enige om hvor vi vil

Barbara Van Loon er professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin
Barbara Van Loon er professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin

- Vi må ha et felles mål. Alle i gruppen må være på samme sted, on the same page. Samtlige må være enige om at det er dette vi vil, dit vi skal nå.

Dette er professor Barbara van Loons svar i kortversjon. Spørsmålet var dette: Om man betrakter en forskergruppe som et elementærpartikkel: Hvilke krefter holder den/det sammen?

Det litt lengre svaret er dette:

- Det er slik man bygger en god forskerkultur, ved at jeg som leder sørger for at alle i gruppen har tydelige funksjoner, at alle bidrar distinkt på hvert sitt vis. Man begynner med å møtes i små grupper, hvor enkeltmedlemmer får det klart for seg hva som er deres oppgaver. Siden bygger man det sammen.

Science conversations @NTNU

Science conversations @NTNU are web-based conversations between active researchers on topics that transcend disciplines. The topics are key when developing an academic career.

Younger and more experienced researchers from different disciplines will meet, share experiences and ideas, and give advice.

The webinars are designed for researchers at NTNU who want to advance in the scientific landscape. The series can also be useful for PhD candidates.

The webinars can be used for quality development in NTNU's research groups and can, for example, be used as an introduction to discussions in one own's research group.

The webinars will be held in English in Zoom, and recorded and made available.

Professor Van Loon arbeider ved Institutt for klinisk og molekylær medisin. Hun er invitert av Foss til å innlede i det første av fire webinarer med felles overskrift «Science Conversations @NTNU» med undertittelen «For deg som vil bygge en forskerkarriere.»

Van Loon er først ut, og skal snakke om «hvordan bygge og lede en sterk forskergruppe.» Øvrige bidragsytere er professorene Mari-Ann Einarsrud og Terje Lohndal, samt kommunikasjonsleder Pernille Feilberg som fasilitator. Tema for de fire første webinarer er velfungerende forskningsgrupper, god ph.d.‐veiledning, faglig selvstendighet og utvikling av en robust prosjektportefølje.

Webinarene vil bli holdt på engelsk.

Stipendiatene forsker mest

Bjarne Foss er selv professor med mange år bak seg i ulike posisjoner ved NTNU, fra teknisk kybernetikk, hvor han blant annet var instituttleder, siden ansattrepresentant i NTNU-styret, deretter prorektor for forskning og formidling – og fra høsten av leder for Kavlisenteret, hvor Moserne holder til.

- Foss: Det er vel professorene som har ansvaret for å bedrive forskning?

- Ja, det har de. Men om du kikker på en typisk professorhverdag, er professorenes virke som veiledere ofte av størst betydning. For de fleste forskningsårsverkene er det ph.d-ene som står for – ved NTNU er det 2500 av dem. En professors arbeidsdøgn er fullt opp med ulike oppgaver, og det er ikke alltid veldig mye tid igjen til å forske, slår professor Foss fast.

Bygge nedenfra og opp

Ideen bak webinarene er at noe skjer når fagfolk møtes – og da på tvers av fagmiljø, og faglige enheter.

- Vi må ut av siloene, de faglige som de institusjonelle, slår han fast.

- Det å bli inspirert av kolleger fra andre fagfelt, av hvilke utfordringer de møter og hvordan de løser dem er viktig. NTNU etablerer derfor en møteplass hvor NTNUs forskere «på gulvet» får snakke med og lære av hverandre, sier Bjarne Foss.

Han framholder at dette er et bidrag til å bygge forskningskultur nedenfra og opp.

- Jeg har sittet i toppledelsen og vet hvor vanskelig det kan være å nå helt fram til enkeltforskerne våre.

Kritisk masse

Å bygge noe fra grunnen av er ikke nødvendigvis veldig enkelt. På spørsmål om hvilke hindringer en forskningsleder gjerne støter på, svarer Barbara van Loon slik:

- Det må være når det oppstår uenighet i gruppen om hvordan målene ser ut, alternativt at lederen er uklar om hva målet er. Eller at målet ikke virker særlig spennende, ikke er noe som motiverer folkene, sier hun.

Så må også målene være realistiske, i betydningen oppnåelige.

- Dette handler blant annet om at forskergruppen må ha kritisk masse – ikke for stor eller for liten, til å håndtere funnene man forventer å gjøre. Om man er ute på fisketur og fanger en masse fisk og båten er for liten, synker man, og det er ikke bra.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS