Styrevalget:

Bjørn Helge Skallerud

Skallerud mener NTNUs styre trenger input fra vitenskapelig ansatte som jobber innen hovedprofilen. Det vil han bidra til.

Bjørn Helge Skallerud er professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Bjørn Helge Skallerud, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de faste vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Jeg ønsker å bidra til at NTNU kan utvikle seg til å bli enda bedre enn det er i dag, både innen forskning og utdanning. NTNU er kjent for tverrfaglig forskning og sitt betydelige bidrag til norsk arbeidsliv. Dette er noe vi skal være stolte av og utvikle videre. NTNUs styre trenger input fra vitenskapelig ansatte som jobber innen hovedprofilen. Jeg vil bidra til dette.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?:

NTNU har mange store prosesser som foregår nå og som vil påvirke vår arbeidshverdag mye i årene som kommer. Vi vil ha en utfordring i å finne balansen mellom disse prosessene og våre hovedaktiviteter (undervisning, forskning, innovasjon, formidling) slik at vi kan jobbe mest mulig uforstyrret og effektivt. Noen stikkord som jeg er opptatt av er: campus-utvikling, implementering av nye administrative systemer (som ikke gir merarbeid for hverken teknisk-administrative eller vitenskapelige ansatte), oppsparte midler og bruk av dem, arbeidsmiljøet, sikkerhetspolitikk. Forhåpentligvis slipper koronaen taket etter hvert. Endringen vi har vært igjennom vil påvirke vår arbeidshverdag i fremtiden. Her må styret bidra til at NTNU velger best mulige løsninger.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Jeg har jobbet som professor ved NTNU i over 20 år, og har masse forsknings- og undervisningserfaring. Jeg har også vært med på å starte en liten bedrift, og har erfaring fra SINTEF tidligere. I 2005 etablerte jeg en faggruppe innen et nytt område som er koblet til medisinsk teknologi. Denne gruppen er nå på et høyt internasjonalt nivå. Gjennom dette har jeg fått et veldig stort faglig nettverk på NTNU etter flere år som medlem i styret for satsningsområde Medisinsk Teknologi. Dette gjør at jeg kjenner NTNUs forskning og struktur meget godt. Jeg vært tillitsvalgt i snart 20 år for Tekna-NTNU, og blitt meget godt kjent med NTNUs organisasjon, drift og ledelse. Gjennom dette vervet har jeg sett mange eksempler på problemer som kan oppstå og hvordan disse kan løses på gode og dårlige måter.

Basert på min allsidige bakgrunn vil jeg bidra til viktig input fra vitenskapelig ansattes ståsted til styrets diskusjoner og vurderinger. Jeg er stolt av å jobbe på NTNU og ønsker å bidra til å videreutvikle vårt flotte universitetet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.