Ytring:

Vi trenger et balansert styre

Bjørn K. Myskja anbefaler folk å gi Michael Duch sin stemme i det kommende styrevalgert.

Michael Francis Duch, her avbildet i forbindelse med en konsert i Verkstedhallen, vil bidra til en større forståelse for NTNUs bredde i styret, mener Myskja.
Michael Francis Duch, her avbildet i forbindelse med en konsert i Verkstedhallen, vil bidra til en større forståelse for NTNUs bredde i styret, mener Myskja.
Publisert

Engasjementet for å nominere representanter til NTNUs styre har vært stort i år, og Universitetsavisa har som vanlig gjort en god jobb med å gi en god oversikt over kandidatene og hva de står for. Når vi nå skal velge representanter for fast ansatte, er det et par ting som er viktig, slik jeg ser det.

Det første er at NTNU er Norges største universitet, og det er viktig at denne bredden reflekteres i ansatterepresentasjonen i styret. I denne perioden har styrets faste representasjon for ansatte vært dominert av det som i vid forstand kan regnes som humaniora og samfunnsvitenskap (Tim Torvatn får ha meg unnskyldt for grovsorteringen). Som snart avgått prodekan for HF, er jeg glad for at vår stemme høres. Samtidig er dette valget en anledning til å balansere styret litt bedre. Jeg vil blant annet peke på at vi har manglet representanter for NTNUs viktige utøvende kunstvirksomhet, og det er det mulig å gjøre noe med nå. Derfor vil jeg særlig anbefale dere å stemme på den eneste kandidaten fra utøvende kunst, Michael Duch. I tillegg til å være en høyt anerkjent musiker, har Michael en forståelse for bredden av NTNUs virksomhet og vil ikke bli en en-saks-stemme i styret. Ved å velge ham, får vi en representant som kan bidra til å innlemme kunstutdannelse og kunstnerisk forskning i universitetets helhetlige arbeid, og det er på høy tid!

Jeg vil oppfordre alle til å stemme, men tenke seg godt om hva vervet som fast ansattes representant bør innebære når de skal velge i dette brede feltet av kandidater. Det er mange som, med rette, er bekymret over det krevende rapporteringsregimet som har utviklet seg i vår sektor. For å gjøre noe med det, trenger vi folk som har gode ideer til alternative løsninger. Vi trenger altså ikke folk som først og fremst er kritiske heller enn konstruktive, slike som ønsker å være en slags intern opprører. Styret er NTNUs øverste organ, og de som går inn i styret blir del av universitetets øverste ledelse. God ledelse betyr at man tar ansvar for hele virksomheten, inkludert universitetets mellomledere, og da bør man ikke velge folk som ikke har forståelse for de som mer eller mindre frivillig tar på seg jobber som instituttledere og dekaner. Styremedlemmene har mer makt enn disse mellomlederne, og de skal representere interessene også til de som tar på seg disse oppgavene – som i en del tilfeller mer har preg av uriasposter enn maktposisjoner.

Derfor: bidra til at vi får et bedre balansert styre med representanter som på en god måte taler interessene til alle ansatte. Det er nødvendig i en tid der vi alle utsettes for et økende press som ikke bedrer betingelsen for de viktige oppgavene våre – god undervisning, forskning, innovasjon og kunstnerisk virksomhet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.