Studenter fra EU-land i Storbritannia halvert etter brexit

Antallet studenter fra EU-land ved britiske universiteter har mer enn halvert seg etter Storbritannias utmelding av EU som trådte i kraft i 2021.

For norske studenter har Storbritannia lenge vært det mest populære reisemålet.
For norske studenter har Storbritannia lenge vært det mest populære reisemålet.
Publisert

Årsaken er at brexit har gjort det dyrere for EU-borgere å studere der, melder The Guardian.

Beslutningen om å forlate EU har ført til at goder som boligstøtte og studiefinansiering, ikke lenger er tilgjengelig for nyankomne studenter fra EU-land, skriver avisen.

Det er særlig studenter fra Italia, Tyskland og Frankrike som har sluttet å søke seg til britiske universiteter.

– Den betydelige nedgangen som vises i oppmeldinger for førsteårsstudenter fra EU, kan tilskrives endringer i avgiftsberettigelse, skriver statistikkbyrået for høyere utdanning (HESA) i en rapport.

Før brexit betalte studenter boligavgifter på rundt 9.000 pund årlig og kunne i tillegg søke om støtte til studiefinansiering. Etter brexit har avgiftene steget til 38.000 pund årlig.

Antall studenter fra EU som meldte seg opp til det første året av et bachelor- eller masterprogram, var på 31.000 i 2021. I 2020, året før brexit trådte i kraft, var antallet 66.680.