Ålesund kommune og NTNU signerte avtale om samarbeid

Ålesund kommune blir universitetskommune.

De skal samarbeide om smart helse og smarte og bærekraftige samfunn: Kommunedirektør Astrid J. Eidvik fra Ålesund kommune (til venstre) og viserektor Annik Magerholm Fet fra NTNU.
De skal samarbeide om smart helse og smarte og bærekraftige samfunn: Kommunedirektør Astrid J. Eidvik fra Ålesund kommune (til venstre) og viserektor Annik Magerholm Fet fra NTNU.
Publisert Sist oppdatert

- Gjennom universitetskommunen demonstrerer, evaluerer og deler vi kunnskap for å svare på komplekse sosiale og teknologiske samfunnsutfordringer, sier viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet, i ei pressemelding fra universitetet.

Under selve signeringsseansen viste det seg at Fet hadde en overraskele på lur: Sommerjobber til studenter. Mer om det nedenfor.

Levende lab

Ifølge kommunedirektør Astrid Eidsvik er målet med samarbeidet å få tilført kunnskap og hjelp til å utvikle seg innenfor områder kommunen er opptatt av: bærekraftige løsninger, digitalisering og bruk av teknologi for å effektivisere og utvikle tjenestene.

- Vi skal samarbeide om innovativ bruk av teknologi og utvikling av kommunen som levende laboratorium og lærende samfunn, sier hun. 

Helse og bærekraft

Samarbeidet mellom kommunen og universitetet skjer i form av to delavtaler. Den første handler om smart helse og velferd, hvor oppbygging av primærhelsetjenesten som arena for forskning og nyskaping står sentralt. Denne delavtalen er allerede signert i januar.

I tillegg til signering av den overordnede samarbeidsavtalen, blir den andre delavtalen også signert i dag. Denne handler om smarte og bærekraftige samfunn og her er flere samarbeidsprosjekter allerede i gang.

- Vi har mange viktige og relevante forskningsprosjekt på områder som vann, digitalisering og smart sirkulær by, sier rektor Anne Borg.

Som UA tidligere har skrevet, er NTNU også en del av Ålesund fremtidslab – U4SSC. Her foregår det et samarbeid mellom kommunen næringsliv, akademia og andre offentlige instanser. Dette er en del av FNs program United for Smart Sustainable Cities. Også her ser de muligheter for samarbeid om en rekke forskningsspørsmål.

Ifølge viserektor Fet er det å forstå og utvikle et lærende samfunn av stor betydning for bærekraftig omstilling og verdiskaping ved inngangen til det siste tiåret av FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene.

- Derfor har vi satt fokus på de to temaene Smart helse og velferd og Smarte bærekraftige samfunn, sier hun.

Klokka 12.00 mandag fant det digitale signeringsmøtet sted, mellom rektor Anne Borg ved NTNU og kommunedirektør Astrid J. Eidsvik i Ålesund kommune.

Sommerjobb til studenter

Under den formelle seansen hadde altså viserektor Annik Magerholm Fet en overraskelse å komme med. NTNU tildeler hvert av de fem instituttene i Ålesund 30 000 kroner slik at studenter kan få sommerjobb.

Studentene skal jobbe med tema knyttet til universitetskommunen Ålesund, enten Smarte bærekraftige samfunn eller Smart helse og velferd. Oppdraget skal være definert av fagmiljøet ved NTNU i samarbeid med aktuelt fagmiljø i kommunen. Antall sommerjobber bestemmes ut fra oppdragets omfang. Studentene vil få en mentor fra NTNU og fra kommunen. Beste idé vil bli premiert med heder og ære.

Trondheim har vært universitetskommune siden 2018 og samarbeidet foregår mellom NTNU og Trondheim kommune.

Powered by Labrador CMS