NTL bekymret:

Konflikter, endringer og fuskesaker tærer på bemanningen i Fellesadministrasjonen

Fagforeningen er bekymret for bemanningssituasjonen ved utdannings- og HR- og HMS-avdelingen. - Vi er ikke overbemannet, sier HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes.

På eksamenskontoret har de hentet inn midlertidige for å avlaste situasjonen, men det er ingen fullgod løsning, mener tillitsvalgt.
På eksamenskontoret har de hentet inn midlertidige for å avlaste situasjonen, men det er ingen fullgod løsning, mener tillitsvalgt.
Publisert

- Hos oss er det tatt grep i år og ansatt ekstrahjelper. Det har avlastet oss som sitter her fast, men det er klart at det å ansette folk midlertidig ikke er noen varig løsning på problemet, sier Arild Sørum Hjelle, varatillitsvalgt fra Norsk Tjenestemannslag for bibliotek og utdanning ved NTNU.

NTL leverte et innspill til møtet i Sentral samarbeidsutvalg 23. oktober i år, hvor de skrev at de er bekymret for bemanningssituasjonen ved Fellesadministrasjonen.

«Kapasiteten til å drive utvikling og forebyggende arbeid er kraftig redusert. Spesielt er dette utfordrende innen utdannings- og HR/HMS området...» skrev de og la til at de anser dette som en alvorlig sak som ikke er tilstrekkelig ivaretatt i Årsplan og rammefordeling for 2021.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Midlertidige kommer og går

- Avdelingene er skåret såpass ned til benet at det blir trøbbel med en gang det dukker opp noe, sier Hjelle.

Og selv om noen ekstra hender i midlertidige stillinger er fint, fører også det med seg ekstraarbeid.

- I løpet av året har to midlertidige forsvunnet ut og fire nye kommet inn på Eksamenskontoret hvor jeg jobber. De som kommer inn må læres opp, og når noen forsvinner ut mister vi jo verdifull kompetanse.

Inntrykket han sitter med er at for lav bemanning er et problem i hele Fellesadministrasjonen, og at en over tid har opplevd at personer som går av med pensjon ikke blir erstattet.

Som årsak peker NTL i sitt innspill på «...flere år med kutt (ABE), samt at de har hatt en ekstrabelastning i arbeidet med pandemien. Tilbakemeldinger fra ansatte og ledelsen bekrefter dette.»

- Digitalisering betyr ikke færre ansatte

Hjelle reagerer på det han ser som en forventning om at digitalisering skal veie opp for mange av kuttene NTNU blir pålagt.

- Hele premisset om at digitalisering skal gjøre at vi trenger færre folk, er veldig misforstått. Jeg sitter jo midt oppi dette, sier han.

- Resultatet av digitaliseringen er at en kan levere nye tjenester av høyere kvalitet. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi kan være færre. Det betyr bare at det vi leverer er bedre.

En hel stilling til ISA-konflikten

Også HR- og HMS-sjef Arne Hestnes bekrefter at de ikke har kapasitet til å rekke over alt. Blant annet ble de nye retningslinjene for hjemmekontor opprinnelig satt på vent på ubestemt tid.

- Vi er ikke overbemannet, men jeg vil heller ikke si at vi er vesentlig underbemannet. Når det er sagt har vi nok ikke den bemanningsreserven som er nødvendig når det oppstår særskilte situasjoner, skriver han i en epost og lister opp presserende arbeidsoppgaver:

Varslingsinstituttet, seksuell trakassering og tariffavtaler, i tillegg til mye utforutsett ekstraarbeid i forbindelse med pandemien.

- Også bruker vi tilnærmet en hel stilling på konflikten ved Institutt for sosialt arbeid og tilsvarende ved Kunstakademiet i Trondheim. I tillegg sitter en juridisk rådgiver på fulltid med oppfølging av fuskesaker som skal behandles i klagenemnda.

Ved Institutt for sosialt arbeid er det ifølge Hestnes en lang rekke krevende innsynsbegjæringer og oppfølging av klager til Datatilsynet og Sivilombudsmannen, i tillegg til fortløpende rådgivning og hjelp til fakultetet, som er årsak til ressursbruken.

Når det gjelder Kunstakademiet legges for tiden siste hånd på rapporten som skal dannet grunnlag for instituttets arbeid med tiltak, og oppfølgingen av dette arbeidet vil ifølge Hestnes kreve tett samarbeid mellom akademiet, fakultetet og fellesadministrasjonen i halvåret som kommer.