Kritiske til måten Forskerforbundet har håndtert Steinnes-saken på

- Det er synd at det å ivareta medlemmer ikke lenger er av interesse for det sittende styret, skriver NTNU-professor i en kommentar på våre sider. Samtidig sender fagforeningen Tekna blomster og vin til Steinnes i et lett skjult spark mot Forskerforbundet, og også en tidligere leder ytrer seg kritisk.

Professor Bjørn Holmedal er blant de som tar til orde for at Forskerforbundet lokalt ikke har gjort en god nok jobb i Steinnes-saken.
Professor Bjørn Holmedal er blant de som tar til orde for at Forskerforbundet lokalt ikke har gjort en god nok jobb i Steinnes-saken.
Publisert

- Selv om det er en tradisjon for at svært få av professorene engasjerer seg i fagforeningsarbeid, er det synd at det primære og prinsipielle ved å representere og ivareta dem ikke lengre er av interesse for det sittende styret i lokallaget til forskerforbundet, skriver Bjørn Holmedal, professor ved Institutt for materialteknologi i en kommentar til en av Universitetsavisas artikler om Steinnes-saken.

Han mener dette bør være en svært viktig prinsipiell sak for medlemmene i forbundet.

- Er det innenfor styringsretten og i tråd med vår tradisjon at de nylig ekstrent ansatte ikke-valgte instituttlederne nå skal kunne flytte professorene bort fra deres fagmiljø og faggruppe? Og er dette i tråd med gjeldende arbeidslivsrett? spør han retorisk.

I en epost til Universitetsavisa utdyper han kritikken:

- Det er meget positivt at forbundet nå gjør en helomvending, men jeg skjønner ikke hvorfor de først avfeide søknaden, og heller ikke hvorfor lokallaget ikke viser empati og interesse. Jeg satt selv i styret i Forskerforbundet en periode, men meldte overgang til Tekna før denne saken dukket opp. Den kanskje viktigste grunnen til det var at jeg opplevde en dreining av fokus og interesse bort fra de vitenskapelig ansattes interesser, skriver han og omtaler Steinnes slik:

- Jeg kjenner han som en usedvanlig vannlig, dannet, velmenende og konstruktivt orientert person som i turbulente fusjonstider jobbet hardt for fagforeningens medlemmer, men også med lojalitet og engasjement for NTNUs beste. At han kan havne i denne situasjonen er for meg fullstendig uforstålig.

LES OGSÅ: Forskerforbundet avslår søknad om støtte til ekstern advokat for Steinnes

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Kritikk fra flere hold

Også tidligere leder for Forskerforbundet ved NTNU, Liv Berit Augestad, stiller seg kritisk til måten saken er håndtert på fra FF NTNUs side. Augestad var leder da Steinnes var nestleder i lokallaget.

Hun opplever det som unnfallenhet fra dagens tillitsvalgte og styre når det gjelder å støtte Steinnes i kampen mot tvangsflytting.

- Jeg opplever av han får manglende støtte fra eget lokallag i denne saken, sier hun.

- Hva mener du Forskerforbundet ved NTNU burde ha gjort?

- De burde sikret seg at den som representerte hadde tilstrekkelig kompetanse og erfaring som tillitsvalgt til å være tillitsvalgt i saken. Jeg mener også at hovedtillitsvalgt og tidligere hovedtillitsvalgt burde vist støtte og engasjert seg i saken.

Støtte fra Tekna

På spørsmål fra Universitetsavisa om blomstene og vinene uttrykker Teknas aktive støtte til Steinnes omkring tvangsforflytningen, sier hovedtillitsvalgt Rune Sætre at Tekna vil ikke uttale seg spesifikt om denne aktuelle saken. Blomstene og vinen ble sendt i sympati med en fagforeningskollega i en meget vanskelig situasjon, ifølge Sætre.

Og legger til:

- Vi opplevde Kristian Steinnes som en kompetent og konstruktiv tillitsvalgt det var enkelt å samarbeide med, ikke minst i saker som handlet om arbeidssituasjonen til vitenskapelig ansatte.

- Du vil ikke uttale deg spesifikt om denne saken. Men Steinnes var tillitsvalgt den tidas hvor ledelsen agerte mot ham, dette er vel noe du som leder for en fagforening ved NTNU mener noe om?

- Rent prinsipielt vil jeg understreke at det er viktig at fagforeninger ivaretar interessene til tillitsvalgte som ofte kan havne i vanskelige diskusjoner med arbeidsgiver på vegne av medlemmer, svarer Sætre.

- Hvordan ville Tekna reagert dersom en av deres medlemmer ble tvangsflyttet?

- Internt blant våre tillitsvalgte har vi presisert at de kan regne med full støtte dersom de havner i konfliktsituasjoner med arbeidsgiver, sier Teknas Rune Sætre.

Også Augestad omtaler Steinnes i varme ordelag.

- Jeg opplevde Kristian som en samvittighetsfull og utrolig lojal nestleder. Han har gode kommunikasjonsevner og opptrådte som en pågående og tilstedeværende tillitsvalgt, sier hun.