Stipendiater opplever å få for lite informasjon om forlengelse

En ny undersøkelse viser at 46 prosent av stipendiatene ved NTNU opplever at de har for lite informasjon til å søke om forlengelse, sier Idd Andrea Christensen, leder for Dion.

Idd Andrea Christensen, leder for Dion, sier hun har inntrykk av at søknadene har blitt håndtert ulikt fra institutt til institutt.
Idd Andrea Christensen, leder for Dion, sier hun har inntrykk av at søknadene har blitt håndtert ulikt fra institutt til institutt.
Publisert Sist oppdatert

I vår gikk NTNU ut og sa at doktorgradsstipendiater som har blitt forsinket på grunn av koronasituasjonen kunne søke om forlenget ansettelse som stipendiat. Det ble anslått at NTNU ville bruke 60 millioner kroner på dette, bare i 2020.

På forrige styremøte ble det klart at NTNU kun vil bruke 8-10 millioner på forlengelse av doktorgradsstipendene i 2020. Dette ble blant annet begrunnet med at færre enn antatt hadde søkt.

LES OGSÅ: Bruker mindre enn planlagt på stipendiater

Idd Andrea Christensen, leder for Dion, sier usikkerhet rundt regelverket kan være en årsak til at få har søkt. Dion er interesseorganisasjonen for stipendiater, postdoktorer og andre midlertidig ansatte. 

Ni av 10 er forsinket

Dion har, sammen med SiN (Stipendiatorganisasjonene i Norge), foretatt en undersøkelse blant stipendiatene i Norge om forsinkelser på grunn av korona.

– Ved NTNU svarte 151 stipendiater. 89 prosent mener de er blitt forsinket på grunn av korona. 78 prosent av disse sier de vil trenge forlengelse for å få levert, sier Christensen.

Samtidig er det 46 prosent av dem som sier de vil trenge forlengelse, som opplever at informasjonen de fikk ikke var klar nok til at de kan søke om utsettelse. 39 prosent sier de ikke tror de oppfyller kravene.

– Det er tydelig at det er mye usikkerhet rundt søknadsreglene, sier Christensen.

Forsinkelser på grunn av forsinket datainnsamling eller eksperimentell virksomhet oppgis på Innsida som grunner til å søke om forlengelse.

– Vi mener at retningslinjene for å søke om kontraktforlengelse er for snevre, ettersom det også kan være andre, gode grunner til at man blir forsinket i arbeidet. For eksempel har noen databaser på jobben som de ikke får tilgang til på hjemmekontor. Det kan også være psykososiale grunner til at noen har hatt det vanskelig på hjemmekontor. Andre får avbrutt samarbeidet med utenlandske partnere, sier hun.

Ulikt mellom instituttene

Hun har inntrykk av at søknadene har blitt håndtert ulikt fra institutt til institutt.

– Siden det har vært opp til instituttene selv å håndtere søknadene, har praksisen variert. Vi har inntrykk av at institutter med god råd har innvilget søknadene lettere enn de med dårlig råd. Noen har også gitt mer informasjon om hvordan man skal søke enn andre, sier Christensen.

Hun mener NTNU helst burde håndtert søknadene sentralt.

– Hvis ikke er det viktig at NTNU passer på at instituttene behandler søknadene så likt som mulig og gir tilstrekkelig informasjon, sier hun.

Dion håper NTNU øremerker penger til forlengelse for stipendiater i budsjettene i årene som kommer.

– Situasjonen er ennå ikke normal, det er mange restriksjoner som gjør det vanskelig å jobbe som normalt. Mange stipendiater opplever fortsatt stor usikkerhet, sier Christensen.

Innvilget søknader for de i sluttfasen

Prorektor for forskning, Bjarne Foss, sier det er flere årsaker til at det er et sprik mellom anslaget på kostnader i mai og i tertialrapporten som ble framlagt for styret nå i oktober.

– I mai var vi tidlig i pandemien, og alt var veldig usikkert. I anslaget i mai var et bredt spekter av forlengelser tatt med, uavhengig av hvor i ph.d.-løpet kandidatene var. Forlengelser som gjelder omsorgspermisjon var også tatt med, sier Foss.

I tallene til styret er ikke de som har hatt omsorgspermisjon tatt med, siden slike forlengelser refunderes av Nav. 

– Noe annet som påvirker tallene er at søknader om forlengelser for stipendiater har fokusert på de som er i sluttfasen av ph.d.-løpet. Vi antar vi vil se forlengelser på grunn av Covid-19 fra stipendiater tidligere i studiet framover i tid og at dette vil gi merkostnader i 2021 og 2022, sier Foss.

Ifølge prorektoren har NTNU ingen oversikt over om noen ikke har fått innvilget fordi de ikke er i sluttfasen av løpet.

Vil vurdere forlengelser framover også

Foss sier informasjonen om forlengelse ble distribuert direkte gjennom Innsidemelding, og til fakultetene, som har videreformidlet informasjonen på den måten de selv synes har vært hensiktsmessig. 

– Når det gjelder ansvar for behandling av søknader må det ligge på instituttene siden søknadsbehandling fordrer faglig kompetanse. Vi har ingen indikasjoner på at det er ulik behandling mellom institutter med bakgrunn i økonomi, sier Foss.

– Vil det altså bli mulig å søke om forlengelser på bakgrunn av situasjonen i 2020 også i kommende år?

– Selv om vi forstår pandemien bedre nå og ser hvilke konsekvenser den har for våre stipendiater, så har vi begrenset kunnskap om forsinkelser for alle stipendiatene våre. Derfor vil det være naturlig at NTNU kan vurdere forlengelser for stipendiater som mener de er tydelig forsinket i sin forskning på grunn av pandemien, svarer Foss.

Powered by Labrador CMS