Tre kvinnelige filosofer får tilbud om NTNU-jobb

Tre kvinner og én mann får i neste uke tilbud om jobb ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap. NTNU har benyttet kallelse for en av kvinnene.

Nå er vi veldig glade for at vi har tre kvinner blant de fire som får tilbud om stillinger i denne omgangen, sier dekan Anne Kristine Børresen. Her fra fakultetstyremøtet som diskuterte mannsdominansen på Filosofi.
Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert fredag ettermiddag med et intervju med Vivian Anette Lagesen.

- Vi er veldig fornøyde over å ha gitt tilbud til fire dyktige fagfolk og at tre av dem er kvinner, sier instituttleder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU Erling Skjei i ei pressemelding fra NTNU.

Bruker kallelse

Det ble rabalder våren 2019 da Khrono skrev at NTNU hadde ansatt ti menn i ti stillinger på Filosofi. En rekke medier skrev om den skjeve kjønnsbalansen på filosofifaget. Da det ble behov for å ansette enda flere filosofer, var målet å få bedret kjønnsbalansen. Det humanistiske fakultet utlyste inntil fem stillinger med søknadsfrist 15. desember i fjor.

LES OGSÅ: Vil ha flest mulig kvinner når nye filosofer ansettes

Ex.phil.-tilbudet ved NTNU er utvidet kraftig, noe som førte til at instituttet først utlyste ti stillinger og deretter var på jakt etter fire universitetslektorer og en førsteamanuensis.

Det har tatt sin tid, men i midten av neste uke får altså fire filosofer tilbud om jobb: Tre er kvinner og én er mann. En av kvinnene får tilbud etter bruk av kallelse. Her blir bestemte kvinner invitert til å søke.

Kallelse er en form for ansettelse av personer i akademiske stillinger ved universiteter og høyskoler, som innebærer at stillingen ikke blir utlyst offentlig. Dette kan gjøres når særlige grunner taler for det - for eksempel for å fremme likestilling. Dette er i tråd med NTNUs personalreglement.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Kvinneandel øker mye

Alle de fire, hvis de takker ja, skal undervise i ex.phil, og én også på fagstudiet i filosofi. Det er snakk om én stilling som førsteamanuensis i Trondheim, én som universitetslektor i Trondheim, én som universitetslektor i Ålesund og én som universitetslektor i Gjøvik, heter det i NTNUs pressemelding.

Etter forrige ansettelsesrunde, der bare menn ble ansatt, ble det satt ned et utvalg ledet av Vivian Anette Lagesen, for å få en gjennomgang av hva som hadde skjedd underveis i ansettelsesprosessen.

- Vi tok med oss flere ting videre fra komiteens rapport, og er nå veldig glade for at vi har tre kvinner blant de fire som får tilbud om stillinger i denne omgangen, sier dekan på Det humanistiske fakultet, Anne Kristine Børresen.

Instituttet har også ansatt en kvinnelig filosof i et vikariat i Trondheim. Hun vikarierer for Siri Granum Carson som nå er direktør ved NTNU Havrom.

- I tillegg har vi tilsatt flere kvinner på forskningsprosjekter. Den totale kvinneandelen blant våre ansatte har dermed økt ganske mye, og det er vi svært glade for, sier Skjei i pressemeldinga fra NTNU.

- Veldig gledelig

- Det veldig gledelig at instituttet har fått tak i dyktige og kvalifiserte søkere og kandidater til disse stillingene i filosofi, og at så mange av disse er kvinner, sier professor Vivian Anette Lagesen .

I utvalgets rapport var konklusjonen nådeløs:

«Disse ansettelsene har ikke bare forsterket den eksisterende kjønnsubalansen innenfor filosofifaget, men sementert situasjonen for lang tid framover», het det i rapporten.

Nå er Lagesens inntrykk at instituttet og fakultetet tok erfaringene fra forrige ansettelsesrunde på stort alvor og iverksatte tiltak for å skaffe godt kvalifiserte søkere, både blant kvinner og menn.

- Var denne saken en vekker for hele NTNU, tror du?

- Saken fikk stor oppmerksomhet både innad ved NTNU, og ikke minst også utenfor NTNU, hvor det også skapte en større debatt om kjønn i filosofi, som er viktig, svarer hun på e-post.

Hun viser til at det er mange miljøer ved NTNU, særlig i teknologi-fagene som i mange år har strevd med dårlig kjønnsbalanse på professornivå.

- Saken ved filosofi synliggjorde at dette ikke bare gjelder teknologimiljøene, men også andre fag i humaniora, og det gjelder også samfunnsvitenskap. I disse fagfeltene har man mindre tradisjon og erfaring - og kanskje også aksept - for behovet for å gjøre tiltak for å bedre kjønnsbalanse.

Lagesen håper dette spørsmålet også blir løftet utover de enkelte miljøene og i større grad blir tatt opp i den øverste ledelsen.

- Her har jeg savnet å høre mer om kjønnsbalanse. Jeg håper at det vil endre seg med ny rektor. Ikke minst er det viktig å diskutere andre deler av NTNUs politikk opp mot temaet kjønnsbalanse og mangfold, for eksempel i forhold til politikk knyttet til internasjonalisering og mobilitet, som kan ha kjønnede konsekvenser, sier hun.

Oppfordringa hennes er at kjønnsbalanse og mangfoldstankegang i større grad må bli integrert i helhetstenkninga ved NTNU.

- Det er visjoner om det skal være sånn, men hvordan gjør man det i praksis? Det diskuteres lite, sier hun til UA.

Frustrerte over mannsdominansen

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet møttes i september i fjor for å lære av det som hadde skjedd og finne ut hvordan kjønnsbalansen kan bli bedre. Ett av tiltakene som ble skissert var å benytte kallelser. Dette er et virkemiddel NTNU med jevne mellomrom benytter seg av.

Også studentene reagerte kraftig på at ti menn ble ansatt i ti stillinger. I mai i fjor aksjonerte de om natta og klistret opp plakater i trappeoppgangene med bilder av mannlige filosofer påført teksten «All men are created equal». I tillegg var det hengt opp sexistiske sitater av kjente filosofer.

– Som ny student blir man møtt av en overvekt av menn på forelesningene og på seminarene. Jeg har selvfølgelig også hatt undervisning med kvinner, men vårens ansettelser forsterket bare inntrykket av filosofi som et mannsfag, sa tidligere masterstudent Frida Aune Borstad til Klassekampen da de omtalte saken i fjor.

Debatten rundt mannsdominansen i filosofifaget ble vekket til live igjen da det også ble kjent at bare seks kvinner var nevnt i kildelista i ei ny ex.phil.-bok fra filosofimiljøet ved NTNU. En sentral filosof som Hannah Arendt er blant annet utelatt.

Vivian Anette Lagesen reagerer på at sangen «Nu klinger» var avslutningsnummeret da NTNU arrangerte fest for de utmatrikulerte kandidatene. - Umusikalsk, lite inkluderende og hvit mannlig studentnostalgi, mener hun.