Ytring

Auditorier på Gløshaugen

En presentasjon prorektor Marit Reitan la fram i et dekanmøte nylig, konkluderte med en romutnyttelse på 61 prosent for timelagt undervisning på Gløshaugen. Nå har professor Arild Clausen regnet over, og kommet til at prosenttallet ikke er 61, men 90.

Skjermdump fra presentasjonen i dekanmøtet.
Publisert Sist oppdatert

I forrige uke skrev Universitetsavisa at romutnyttelsen for timeplanlagt undervisning på Gløshaugen er 61% (Sier det blir bedre plass til studentene: - Kan bygge stort auditorium om vi vil (universitetsavisa.no)). Jeg kommenterte at jeg er overrasket over dette tallet. Min erfaring er at det er en vesentlig høyere utnyttelse av de store undervisningsrommene med mer enn 150 plasser.

Jeg har nå sett litt nærmere på saken, og tatt for meg romtimeplanen for inneværende uke (kalenderuke 9 i vårsemesteret 2023). Hvis vi inkluderer Adolf Øien – bygget, fant jeg 19 auditorier med mer enn 150 plasser. Oversikten nedenfor viser antall timer timeplanfestet undervisning (både F- og Ø-timer) mellom kl 08 og 16 fra mandag 27. februar til fredag 3. mars. Mandag kl 14-15 er holdt utenfor siden det stort sett unngås å legge undervisning i denne timen. Tilgjengelig antall undervisningstimer er dermed 39. Den høyre kolonnen viser utnyttelsen av auditoriet. Oversikten er sortert på avtagende romstørrelse.

F1 (500 plasser): 39 timer 100%

R1 (478 plasser): 36 timer 92%

A1 (385 plasser): 23 timer* 59%

R7 (342 plasser): 39 timer 100%

EL5 (300 plasser): 35 timer 90%

A2 (290 plasser): 33 timer 85%

S2 (250 plasser): 30 timer 77%

S3 (250 plasser): 35 timer 90%

S5 (222 plasser): 36 timer 92%

S6 (222 plasser): 37 timer 95%

S7 (222 plasser): 37 timer 95%

S8 (222 plasser): 38 timer 97%

VE1 (210 plasser): 32 timer 82%

H3 (189 plasser): 36 timer 92%

KJL1 (189 plasser): 29 timer 74%

KJL5 (171 plasser): 32 timer 82%

R5 (165 plasser): 33 timer 85%

EL3 (150 plasser): 39 timer 100%

R8 (150 plasser): 37 timer 95%

VEKTET SNITT: 35 timer 89%

* Fotnote: Heldagsarrangement i A1 torsdag 2. mars. Skulle normalt vært 8 undervisningstimer på en torsdag.

Jeg må selvsagt ta forbehold om tellefeil i denne manuelle og høyst uoffisielle undersøkelsen. Hvis vi likevel tar tallene for god fisk, viser den at utnyttelsen av denne typen rom nå i kalenderuke 9 er på ca 90%. Eller sagt på en annen måte: På et gitt tidspunkt mellom kl 08 og 16 kan vi forvente at 10% av de 19 auditoriene med mer enn 150 plasser er ledig. Altså to rom. Dette forklarer hvorfor det er svært vanskelig å finne rom til ikke-timeplanfestede arrangementer. Og vi ser årsaken til at det knapt er mulig å oppdrive et større auditorium dersom tildelt rom er for lite.