Forslag til resolusjon på Samfundet: - Borten Moe bør gå

Samfundets leder og et annet styremedlem mener campuskuttet bør stoppes og ser helst at en annen tar hans plass som minister.

Samfundetleder Fredrik Akre er en av de som står bak forslaget som skal behandles lørdag kveld.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 16.15 med kommentar fra politisk rådgiver i KD.

Under Samfundsmøte lørdag kveld skal Studentersamfundet i Trondhjem debattere og stemme over et resolusjonsforslag om campusprosjektet.

Der krever forslagsstillerne blant annet at de planlagte kuttene i campusprosjektet umiddelbart stoppes og de skriver videre at de ønsker at de helst ser noen andre enn Ola Borten Moe besitter stillingen som minister for forsking og høyere utdanning.

Fakta

Her er resolusjonsforslaget

Studentersamfundet, samlet til samfundsmøte i Storsalen 01.04.22, mener at campusprosjektet til NTNU ikke bare er essensielt for studenters velferd, men også tverrfaglig utdanning og forskning for å løse problemer i en verden i stadig endring. Studentersamfundet krever at de planlagte kuttene i campusprosjektet stanses umiddelbart. Videre stiller Samfundet seg kritisk til Ola Borten Moe sin utøvelse av jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister, og ser helst at han ikke fortsetter å inneha posisjonen. Dette på bakgrunn av tilsynelatende manglende forståelse for og tro på området han representerer, men også på grunn av de mange løftebruddene som har blitt lagt frem her på Studentersamfundet for våre medlemmer.

- Det er et noe mer spisset resolusjonsforslag enn vi har hatt på en stund. Vi har mistillit til det forslaget Ola Borten Moe nå kommer med om campussamlingen. Det er klart at Samfundet kan ikke fjerne en statsråd, men vi ser helst at en annen politiker sitter i den stillingen, sier Edgar Tandberg, pr- og presseansvarlig, i Studentersamfundets styre.

Går mot ting han tidligere har sagt

Det er han, sammen med Samfundetleder Fredrik Akre som står som forslagsstiller. De presiserer at foreløpig er dette kun deres personlige mening og ikke en uttalelse fra Studentersamfundet. Det er først om resolusjonen blir vedtatt at det vil være Samfundets mening.

De forteller at grunnen til at de reagerer så sterkt er at de opplever at dette går imot ting Borten Moe tidligere har sagt på Studentersamfundet.

- Da han deltok på studentnach på samfundet rett før valget ga han inntrykk for at han skulle jobbe for mer ambisiøs campussammenslåing, ikke mindre. Før valget i 2017 sa han i Storsalen han spesifikt at dersom han ble kunnskapsminister så ville man få et løft på bygg og infrastruktur. Han sa også at 10 miliarder ikke er så mye, når gatene på Gardermoen kostet enda mer. Vel, nå er han forsking- og høyere utdanningsminister, så gjør han det motsatte, sier Samfundetleder Akre.

Han mener det ikke er noe Samfundet kan la gå uten kommentar.

- Vi tilbyr en arena for på ytre seg og en mulighet for politikere å nå mange studenter. Da må vi også si fra når det misbrukes og poltikere sier noe annet enn de gjør. Når politikere sier på Samfundet at de vil jobbe for studentnes saker forventer vi at de gjør det. Borten Moe er heller ikke hvilken som helst politiker, som studenter er han vår statsråd, sier Akre.

Det synes de ikke alltid er så tydelig.

- Man ser det på måten han uttaler seg i media, han avfeier de han skal representere, sier pr- og pressesjefen Tandberg.

- Ikke en nødvendig prioritering

De sier likevel at det viktigste er at campusprosjektet kommer tilbake på riktig spor.

PR- og presseansvarlig i Studentersamfundets styre Edgar Tandberg sier Borten Moe har vist en tendens til å avvise de han skal representere.

- Det er allerede et presset prosjekt. NTNU og rektor Anne Borg har sagt at de er bekymret for prosjektet om det kommer flere kutt. Det viktigste for oss er å markere at det ikke skal være noen kutt i funksjonalitet. Studentene ønsker denne campussammenslåingen og det er det vi nå tar til orde for, sier Akre.

De kjøper ikke at dette er en nødvendig prioritering på grunn av verdenssituasjonen.

- Vi opplever at det fra dag en har vært kutt i lovnadene til studentene. Nå har de bare en god unnskylding. Mens studentene ikke får lovt økning i studiestøtte har man fått strømstøtte til hytteeire. Dette handler om hvilke prioriteringer man gjør og vi synes regjeringen har prioritert dårlig, sier Akre

Med verdenssituasjonen som den er mener det at man heller burde brukt mer.

- Jeg vil si utviklingen de siste årene og spesielt den siste måneden, skulle tilsi en større og sterkere satsing på kunnskap og utdanning, sier Akre.

De ønsker ikke å anta hva Samfundets medlemmer kommer til å stemme på i resolusjonen, men tror dette er noe mange vil kunne stille seg bak.

- Vi sparer diskusjonen til Storsalen, men vi merker det er noe som skaper engasjement og vi håper at vi får en god debatt. Vi legger ikke opp til et resolusjonsforslag vi ikke har tro på, konkluderer Akre.

Stastrådens politiske rådgiver Signe Bjotveit svarer slik i en epost:

«Det har vært mye diskusjon om ytringsfrihet i det siste, og jeg er glad for at Studentersamfundet bruker sin. Vi merker oss kritikken, men kommer ikke til å gå inn for forslaget.»