Se direkte: NTNU-styret diskuterer campussamling

Status for campussamling er største punkt på møteplanen i årets første styremøte som går fra 08.00 tirsdag morgen.


Publisert Sist oppdatert

Nytt år, men campusdebatten avtar ikke av den grunn. NTNU-styret starter tidlig med statusen for universitetets campussamling. Et spesielt tidlig møte (se full møteplan i bunnen av saken) ettersom de deltagende skal på NTNUs ledersamling i Hell senere på dagen.

Rektor har ifølge NTNUs styrepapirer invitert Statsbygg til å orientere styret om status for byggeprosjektet, og «redegjøre særskilt for areal og miljøpåvirkning, med vekt på hvordan målsettingen med prosjektet og nytteeffekten for NTNU fortsatt kan ivaretas uten for store konsekvenser/følgekostnader for NTNU på tross av kraftig nedskalering både i kostnad og omfang, og strenge krav til fortsatt kostnadsreduksjon.»

- Tilbakemeldingene etter gjennomgangen av foreløpig byggeprogram er i stor grad positive til campussamling. På et overordnet nivå oppleves det at byggeprogrammet viser god forståelse av funksjoner, typer areal, sammenhenger og koblinger mellom disse, samt at de viktigste funksjoner ser ut til å være ivaretatt, og det er identifisert en rekke forbedringspunkter. Det er reist en betydelig bekymring for om arbeidsplasser er tilstrekkelig ivaretatt i foreløpig byggeprogram, heter det i styrepapirene.

Du kan følge den store campusdebatten gjennom tidligere artikler og innlegg her.

Du kan også lese Universitetsavisas dekning av noen av de andre styresakene. Blant annet den nye avtalen med NTNU TTO der NTNU overtar mer av ansvaret for kommersialisering. Rundt samme tid forrige år diskuterte også NTNU-styret KDs tildelingsbrev. Da syntes flere representanter at det var noen merkelige tildelingsbrev NTNU får. Rektor Anne Borg skal ifølge planen også orientere om arbeidsmiljøet ved de adskilte instituttene for historie, IHK og IMS. Konflikten som førte til delingen av de to og etterspillet har fått omfattende omtale.

Sånn ser møtets kjøreplan ut

08:00-08:50: NTNU Campussamling, status.

08:50-09:20: Rullerende periodeplan 2023-2026 og tildelingsbrevet.

09:20-09:50: Styrets beretning.

09:50-10:00: Pause/benstrekk.

10:00-10:10: Samarbeidsavtale mellom NTNU-NTNU TTO.

10:10-10:20: Endringer i NTNUs opptaksforskrift opptakskrav til forkurs og realfagkurs.

10:20-11:40: Periodisert investeringsplan.

10:40-10:50 Rektor orienterer: • Gjenoppretting av arbeidsmiljøet ved IHK og IMS • Kontaktkonferansen med KD 10.01.23.

(Eventuelt)

10:50-11:20: (Lukket møte) Stillings- og resultatkrav i rektors arbeidsavtale 2023 og foreløpig vurdering av resultatoppnåelse i 2022.

11:20-11:25: Protokoll.

11:25-11:30: Evaluering av møtet.