Se det ekstraordinære styrmøtet om campus direkte her

Vi strømmer styremøtet her direkte fra 20.30.


Styremøtet er nå avsluttet, les om resultatet her.

Mandag kveld fra 20.30 skal NTNU-styret bestemme seg for om de stiller seg bak vurderingene NTNU og rektor har gjort om de ulike campusalternativene.

Beslutningssaker på planen:

S-sak 18/22 Redefinering av NTNU Campussamling

S-sak 19/22Protokoll fra styrets møte 23.05.2022

Rektors tilrådning

1. Styret slutter seg til at arbeidet med å samle campus i Trondheim fortsetter.

2. Styret stiller seg bak vurderingene av de ulike alternativene i felles rapport om redefinering av NTNU campussamling, utarbeidet av Statsbygg og NTNU.

3. Styrets tidligere vedtak om at fagmiljøene på Dragvoll (unntatt Institutt for psykologi som går til Øya), Institutt for Musikk og Kunstakademiet bør lokaliseres i Gløshaugenområdet, ligger fast.

4. Styret forutsetter dialog mellom departementet og NTNU i videre prosess mot beslutning og i utvikling av konsept.

Les mer i sakenene under.