Ytring:

Når vil NTNU lære av Cambridge og Oxford, Harvard og Yale ?

- I alle planalternativene for den nye campusutviklingen er KAMD-senteret for de kreative fag plassert oppe i Grensen. Hvorfor isolere dette senteret fra byens kulturliv som er de naturlige samarbeidspartnere - som teatre, kinoer, kunstgallerier og konsertarenaer, spør leder i NSW arkitektur Ole Wiig i denne ytringen.

Ole Wiig oppfordrer NTNU til «ikke bare fokusere på egne arealbehov.»
Publisert

Fremtidens undervisning er ikke å sitte i vakuum, men å etablere kontakter, nettverk m.m. Bør ikke NTNU tilrettelegge for naturlige samarbeidspartnere, skape arenaer for gründervirksomhet og interaksjon med kultur- og næringslivet? Hvorfor bare fokusere på egne arealbehov, bortsett fra litt NRK? Når vil NTNU lære av vellykkede steder som Cambridge og Oxford, Harvard og Yale med velfungerende fellesskap mellom by og universitet?

I alle planalternativene for den nye campusutviklingen er KAMD-senteret for de kreative fag plassert oppe i Grensen. Hvorfor isolere dette senteret fra byens kulturliv som er de naturlige samarbeidspartnere - som teatre, kinoer, kunstgallerier og konsertarenaer? Det er hverken mulig eller ønskelig å flytte disse opp i Høyskoleveien. Det er heller ikke plass i Høyskoleveien eller på Gløshaugen, men derimot på Kalvskinnet og i Midtbyen. Midtbyen er allerede en kulturell arena. Hvorfor ikke tilrettelegge for god akademisk integrering med og i den multi-funksjonelle Midtbyen?

NTNU skriver i prosjektfremstillingen at de ønsker å samle de estetiske og skapende fag i Grensen fordi de «ønsker enda mer ut av samarbeidet ved å komme tettere på hverandre». Er dette å oppfatte bokstavelig når de planlegger store, nye bygninger tett inntil slik at Grensen ender opp som en «bevaringsgetto»?

Vi har selv tegnet både Teknobyen Innovasjonsevner og Abels Hus i Teknobyen. Begge bygningene egner seg godt, ikke minst beliggenhetsmessig for firmaer som ønsker å samarbeide med forskere innenfor mange tekniske fag på Gløshaugen, men de vil jo ikke har noe særlig med KAMD å gjøre.

Er ikke Grensen en hyggelig byenklave, etablert i 1860, og som fortsatt har livets rette uten at NTNU skal - bokstavelig talt - trenge seg på? Grensen sperrer ikke for utsikten og kan derimot bli et verdifullt «pustehull» for studentene mellom de store universitetsbygningene på Gløshaugen og Midtbyen. Og lenger nede i Høyskoleveien ligger Statsarkivet som NTNU nevner skal tas vare på, men hvor bygningen er planlagt innestengt av nybygg, slik at den blir tilnærmet usynlig.

Hvorfor ikke bygge der det er mulig? Hvorfor pakke alt inn på tomter som allerede er for trange? Hvorfor ikke åpne blikket mot Kalvskinnet og Midtbyen, hvor det er tilgjengelige arealer? Her vil også NTNU bli solid forankret i landets eldste vitenskapelige institusjon; Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Det vil styrke både NTNU og byens attraktivitet at respekten for de historiske kvalitetene går hånd i hånd med viljen til å videreutvikle Trondheim som et attraktivt sentrum.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.