Ytring

ChatGPT og eksamensform

- Nåværende regler ved NTNU er så rigide at de begrenser faglæreres mulighet til å respondere på den nye situasjonen, skriver Henning Finseraas, professor i statsvitenskap. Han ber om at det gis mulighet for å endre eksamensform fra kommende høst.

Kan ikke lenger stole på hjemmeeksamen: - Jeg frykter at besvarelsen er en kombinasjon av hva studenten kan og hvor god studenten er til å anvende ChatGPT, skriver professor Finseraas.
Kan ikke lenger stole på hjemmeeksamen: - Jeg frykter at besvarelsen er en kombinasjon av hva studenten kan og hvor god studenten er til å anvende ChatGPT, skriver professor Finseraas.
Publisert Sist oppdatert

Den raske forbedringen og tilgjengeligheten av software som ChatGPT har ført til en debatt om hvorvidt utviklingen bør ha konsekvenser for hvilke vurderingsformer vi anvender. Dette er det delte oppfatninger om. Det er helt fint at faglærere og fagmiljø vurderer dette ulikt. Det kan til og med være nyttig da man kan identifisere effekter av ChatGPT dersom man har variasjon i hvilke eksamensformer som anvendes.

Jeg frykter at besvarelsen er en kombinasjon av hva studenten kan og hvor god studenten er til å anvende ChatGPT

Nåværende regler ved NTNU er imidlertid så rigide at de begrenser faglæreres mulighet til å respondere på den nye situasjonen. Våren 2024 skal jeg undervise et emne som i studiehåndboka har hjemmeeksamen som vurderingsform. Utviklingen av ChatGPT har gjort meg svært skeptisk til om jeg kan stole på at hjemmeeksamensbesvarelser måler studentens læring i faget. Jeg frykter at besvarelsen er en kombinasjon av hva studenten kan og hvor god studenten er til å anvende ChatGPT.

Siden jeg er interessert i at besvarelsen skal måle hva studenten har tilegnet seg av kunnskaper i faget, vil jeg derfor endre eksamensform. Den ordinære prosessen for å endre eksamensform er imidlertid slik at endringer kun kan meldes inn på høsten, med virkning fra det påfølgende studieåret. Det betyr at eksamensform våren 2024 er «låst» og kan kun endres fra og med våren 2025. Det eksisterer riktignok en mulighet for å avvike fra denne prosessen, men det krever godkjennelse fra instituttleder, og det er ikke gitt at instituttleder vil gi sin godkjennelse.

Slik jeg har forstått det mener noen at man kan utforme hjemmeeksamen på en slik måte at problemene jeg er bekymret for minimeres. Basert på det jeg har lest om hvordan dette kan gjøres, inkludert NTNUs anbefalinger, er dessverre ikke konkrete nok til at jeg ser at de løser problemet.

Det er imidlertid flott at de som ønsker det tester ut alternative hjemmeeksamensoppgaver slik at vi som er skeptiske kan lære av deres erfaringer. Men i lys av den raske teknologiske utviklingen bør NTNU vise fleksibilitet og innføre et generelt unntak fra den normale prosessen slik at man kan endre eksamensform allerede fra neste studieår. Dette unntaket bør være slik at faglærer ikke trenger godkjennelse fra andre. Systemet bør ikke være så rigid at faglærere tvinges til å anvende vurderingsformer de ikke er komfortable med. Det er heller ikke studentene tjent med.