NTNU går sammen med Microsoft og HP med etterutdanning i cybersikkerhet

Den nye etterutdanningen blir den første av sitt slag ved NTNU.

Ingrid Schjølberg, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU, Verner Hølleland, adm.dir. i HP Norge og Kristine Dahl Steidel, adm.dir. i Microsoft Norge.

Cybertrusler er et stadig voksende samfunnsproblem for norske virksomheter. Når de tre store aktørene i offentlig og privat sektor nå går sammen, vil de svare på myndighetenes strategi innen kompetanse og etterutdanning.

Cybertrusler er et stadig voksende samfunnsproblem for norske virksomheter. Når de tre store aktørene i offentlig og privat sektor nå går sammen, vil de svare på myndighetenes strategi innen kompetanse og etterutdanning. Den nye etterutdanningen blir den første av sitt slag på NTNU, skriver Microsoft i en pressemelding.

De siste årene har både privat og offentlig sektor i Norge slitt med store mengder cyberangrep, og med det også flere alvorlige brudd. Med bakgrunn i dette har nå NTNU, Microsoft og HP gått sammen om etterutdanningen «Digital sikkerhet i praksis». Utdanningen er rettet mot små og store virksomheter som ønsker å bygge kompetanse om cybersikkerhet, og da spesifikt ingeniører, konsulenter og andre som jobber med drift og utvikling av IT-systemer i disse virksomhetene.

– Målet med kurset er at de som håndterer IT-systemene får oppdatert kompetanse, slik at de bedre kan beskytte systemene og virksomheten mot cyberkriminalitet. Dessverre er det alt for lite kunnskap om cybersikkerhet i norske bedrifter, sier Ingrid Schjølberg, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.