Tre kandidater stiller til ledervalget i NSO

Medlemsorganisasjonenes medvirkning trekkes fram som en viktig sak for flere av kandidatene.

Dette er kandidatene som stiller til valg som leder av NSOs arbeidstvalg i april. Fra venstre: Daniel Hansen Masvik, Tuva Todnem Lund og Jonas Økland.
Publisert Sist oppdatert

De tre som stiller som kandidat til leder av NSOs arbeidsutvalg er Jonas Økland (BI), Tuva Todnem Lund (NMBU) og Daniel Hansen Masvik (UiT). Valget av den nye lederen som skal etterfølge Andreas Trohjell, vil foregå under NSOs landsmøte 22.-15. april.

Blant gjengangerne av sakene de tre kandidatene trekker fram som viktig arbeid i året som kommer, er økt fokus på medlemsorganisasjonenes medvirkningskraft. I en rapport om styring og medvirkning i NSO som ble lagt fram i februar i år, kom det fram at mange av medlemsorganisasjonene opplever det som vanskelig å påvirke NSOs politikk.

Tuva Todnem Lund er leder av Studenttinget ved NMBU, og stiller nå som kandidat til leder av NSOs arbeidsutvalg.

Tuva Todnem Lund, som det siste året har vært leder av Studenttinget ved NMBU, forteller at året som studentleder har gitt mersmak. Selv om hun kan fortelle at flere av det siste årets kampsaker har fått gjennomslag, er det fremdeles en vei å gå for mange studenter.

- Det hjelper ikke å sitte på et kontor i Oslo om man ikke samler inn studenthistoriene fra lokallagene. Det er de som vet hva studentene trenger og hvor skoen trykker, forteller hun.

Jonas Økland, som det siste året har vært velferds- og likestillingsansvarlig i NSO, trekker fram viktigheten av at organisasjonen trapper opp fysiske arrangementer så snart dette blir mulig, men ser mulighetene for å ta med seg noen av lærdommene fra pandemien framover.

- Alle er lei Zoom og Teams nå, men det kan være med på å gjøre avstanden mellom NSO og medlemsorganisasjonene kortere. Det gjør at man kan kalle sammen hele studentnorge på kort tid. Likevel er det viktig at NSO trapper opp fysiske arrangementer, slik at de tillitsvalgte kan få mulighet til å bli kjent.

Daniel Hansen Masvik sitter i år i NSOs sentralstyre, og trekker i likhet med Økland og Lund fram behovet for medvirkning. Han peker også på behovet for en bedre rekruttering til organisasjonen, og ønsker at flere skal dele sine positive erfaringer med å ha verv og jobbe for NSO.

- Jeg ønsker et mangfoldig, kompetent og inkluderende NSO, sier han.

Ser mot stortingsvalget

Daniel Masvik sier han blant annet ønsker at NSO skal ha en egen ruspolitikk.

Høstens stortingsvalg er også blant sakene alle tre kandidater trekker fram som viktige for studentene i året som kommer. Samtlige kandidater understreker at viktigheten av å jobbe for en en god studentpolitikk i partienes valgprogrammer er en ting, men at en svært viktig del av arbeidet starter først etter valglokalene har stengt.

- Det er mange partier med en god studentpolitikk, men etter valget vil det bli viktig å jobbe for at de skal fortsette å prioritere studentpolitiske saker, sier Lund, som skriver i kandidatbeskrivelsen om NSOs rolle at «vår jobb er å få dem til å levere».

Også Masvik trekker fram viktigheten av å sørge for at neste regjering ikke nedprioriterer studentene.

- Selv om noe står i et valgprogram, er det ikke garanti for at det blir med inn i en ny regjeringserklæring. Jeg kommer til å jobbe beinhardt for at det blir en regjeringserklæring som oser studentpolitikk, forteller han.

- Media er middelet, ikke målet

Økland påpeker også viktigheten av å legge press på politikerne i perioden etter stortingsvalget.

Jonas Økland peker på viktigheten av det kommende Stortingsvalget for de neste årenes studentpolitikk.

- Dersom studentene ikke er påkoblet i forbindelse med valget, kan man potensielt miste fire år med studentpolitisk arbeid.

Samtidig har han sine tanker om NSOs virksomhet som lobbyorganisasjon og at de er skjerpet i bruken av media framover. Direkte kontakt med politikere er til tider et vel så godt virkemiddel, og nevner det som en av grunnene til at man blant annet fikk løftet krisepakken til studenter. I sin kandidatbeskrivelse skriver han at NSO har lett for å få oppmerksomhet fra pressen, men at «media er middelet, ikkje målet.»

- Jeg vil prøve å unngå å ta alle kampene i media, og heller være bevisst på hvordan NSO bruker dette, sier han.

Ønsker ruspolitikk fra NSO

Masvik sier på sin side at han ikke ønsker å sitte stille i båten, men vil ha en tydelig politisk visjon. I et leserinnlegg til Universitas skriver han blant annet at han ønsker at NSO skal ha en egen ruspolitikk. Han trekker blant annet fram resultatene rundt studenters forhold til rus fra SHOT-undersøkelsen som et tegn på at NSO burde ha et tydelig standpunkt om temaet.

- Vi som studentorganisasjon har et visst ansvar for at vi burde hjelpe folk og ikke straffe. Jeg vil foreslå resolusjon på landsmøtet, hvor vi forhåpentligvis kommer ut av møtet med meg som leder og med en resolusjon om rus, avslutter han.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.