Hever pensjonsalderen i staten

Nå må du jobbe lenger, også i Staten. Det er syv partier nå enige om på Stortinget.  

Vi skal jobbe lenger: Nå økes den alminnelige aldergrensen for statsansatte til 72 år.
Publisert

Den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år, i tråd med aldersgrensen for ansatte i privat sektor.

Det er det bestemt i det nye pensjonsforliket som det nylig ble enighet om. 

Her er hovedpunktene i pensjonsavtalen det er enighet om på Stortinget:

  • Aldersgrensene i pensjonssystemet økes slik regjeringen har foreslått. Det betyr en gradvis økning av aldersgrensene i pensjonssystemet fra og med 1964-kullet.
  • Sliterordning» i folketrygden for dem som ikke klarer å stå i arbeid så lenge som pensjonssystemet legger opp til. Ordningen skal etableres etter modell av sliterordningen i privat AFP og ha en årlig ytelse på 0,25 G for dem som går av fem år før normert pensjonsalder og trappes gradvis ned ved høyere avgangsalder.
  • Plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense gjeninnføres ikke. Hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrenser, samt hvilke aldersgrenser som skal gjelde, avklares i en egen prosess.
  • Den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år, i tråd med aldersgrensen for ansatte i privat sektor.
  • Alderspensjon til uføre styrkes, slik at de får samme inntektsutvikling som yrkesaktive får når de blir pensjonister.
  • Ny grense for individuell pensjonssparing (IPS): Fra og med 2026 kan man spare 25.000 kroner i året og få utsatt skatt, mot 15.000 kroner i dag. Ordningen, som ble innført i 2017, innebærer at man først betaler skatt på avkastningen når man går av med pensjon.
  •  Pensjonssystemet skal evalueres om lag hvert tiende år for å følge med på utviklingen i både den sosiale og den økonomiske bærekraften.


Følg UA på Facebook og Instagram.