Andelen nordmenn med høyere utdanning øker

I alt 35,3 prosent av nordmenn hadde i 2020 tatt høyere utdanning.

Andelen kvinner som har høyere utdanning, er vesentlig høyere enn andelen menn.
Andelen kvinner som har høyere utdanning, er vesentlig høyere enn andelen menn.
Publisert

Totalt har andelen med høyere utdanning økt med 3,1 prosentpoeng siden 2015, viser SSBs årlige undersøkelse «Befolkningens utdanningsnivå».

39,8 prosent av kvinnene har tatt høyere utdanning, mot 30,8 prosent av mennene.

Kvinneandelen er størst i nesten alle aldersgrupper, med unntak av gruppen 67 år og eldre. I aldersgruppene 25–29 år og 30–39 år hadde rundt 60 prosent av kvinnene utdanning på universitets- og høyskolenivå, mot 40 prosent blant mennene.

En grunn til at en større andel kvinner enn menn har høyere utdanning, er at en langt større andel kvinner (29,5 prosent) enn menn (19,9 prosent) har kort utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Menn hadde så vidt en større andel med lang utdanning på universitets- og høyskolenivå i 2020 – henholdsvis 10,9 prosent blant menn og 10,3 prosent blant kvinner.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS