Ytring

Jeg er livredd for å møte opp på fysisk eksamen

Samfunnet er helt avhengig av at antall sykehusinnleggelser ikke overgår kapasiteten, og likevel er fysisk eksamen viktigere enn dette, skriver student Sofie Lorentzen.

Nå er det meldt at det kan komme enda strengere tiltak om smitten ikke går ned fra myndighetenes side. Å avholde fysisk eksamen i en slik stor grad er på ingen måte en føre-var-handling som bidrar til at smitten minker, skriver innleggsforfatteren.

Publisert Sist oppdatert

Det er svært egoistisk av NTNU å sette studentenes frykt og bekymringer overfor smitte i andre rekke. Etter siste beskjed fra NTNU er det tydelig at NTNUs rykte og akademiske posisjon er viktigere enn at tusenvis av studenter skal sitte og prestere så godt de kan på eksamen med redsel i kroppen. Hvordan kan dette være det samme som en normal eksamensperiode uten korona? Er virkelig akademiske resultater viktigere enn studenters og alle studenters nærkontakters helse og i verste fall liv? Og hva med den psykiske belastningen dette påfører?

Dette er ikke greit! Personlig har jeg ingen mulighet til å konte for å ikke eksponere meg for smittefaren ved fysisk eksamen, da ukene for kontinuasjonseksamen i august krasjer med undervisningsstart hos utvekslingsuniversiteter og kontraktsbindende arbeidstider med sommerjobben. Det er definitivt flere enn meg i samme situasjon, eller som av andre grunner ikke har mulighet til å konte. Derfor er terskelen særdeles høy for å melde syk eller ikke møte på eksamen dersom man har symptomer. Mange kommer nok til å møte på eksamen, selv med symptomer, så lenge de klarer å skjule dem. Det har vært i nyhetsbildet nå at mange studenter har gitt uttrykk for at de kommer til å møte opp, fordi de ikke har annet valg.

Vi unge er ikke like utsatt for sterk sykdom, nei, men mine eldre der hjemme er det! Og alle andres eldre også. Mange studenter skal hjem til jul. Jeg har eldre foreldre som er i risikogruppen med hjertesykdom. Skal jeg virkelig behøve å sette dem i fare, bare fordi studenter kommer syke til eksamen fordi de ikke har noe valg utelukkende på grunn av at NTNU ikke er villige til å tilrettelegge det slik at vi alle er trygge?

LES OGSÅ: 1700 har skrevet under på kampanje for å droppe skoleeksamen

Det har på ingen måte vært sikkert at eksamen kan gjennomføres fysisk dette året. NTNU som er så ressurssterk… Hvorfor har ikke NTNU forberedt seg på at det er en mulighet for å måtte omgjøre til hjemmeeksamen? Hvorfor har ikke NTNU gitt signaler til emnekoordinatorer osv. om at emnene burde forberedt alternativ digital hjemmeeksamen som plan B allerede da semesteret startet?

I følgende artikkel: https://www.universitetsavisa.no/digital-undervisning-hjemmeeksamen-marit-reitan/eksamensform-vil-ikke-endres-med-mindre-det-er-tvingende-nodvendig/197757 fra august 2021 står det skrevet:

«Hjemmeeksamener er et av de tiltakene i kjølvannet av koronaforskriften som har vært hyppigst diskutert i våre spalter. Men selv dersom det blir mulig innen gjeldende lovverk å ha eksamen på gamlemåten igjen når julen på nytt nærmer seg, er det ikke aktuelt for NTNU å på kort varsel kutte ut eksamensformen [hjemmeeksamen] som har gitt noen litt pussige utslag på karakter- og juksestatistikken.».

Dette ble endret i løpet av semesteret fra hjemmeeksamen til skoleeksamen, selv etter en uttalelse som dette. NTNU har vist oss at de har muligheten til å gjøre slike endringer raskt hvis de bare vil, så hvorfor sitte på hendene når korona på nytt herjer?

Det er en som skriver i kommentarfeltet på innsida følgende:

I denne artikkelen fra november 2020: https://www.universitetsavisa.no/koronavirus-student/skoleeksamen-erstattes-med-hjemmeeksamen/101835 , uttaler du følgende Anne Borg: «Ansatte og studenters helse og sikkerhet har alltid førsteprioritet. Samtidig har studentene krav på å få gjennomført utdannelsen sin. Derfor har vi nå besluttet å ikke gjennomføre skriftlig eksamen med tilsyn.» Hva skjedde med denne tankegangen?

Anne Borg sier også følgende i samme artikkel: «Hvis eksamen hadde vært i dag, hadde vi ansett det for å være forsvarlig å gjennomføre som planlagt, men om fire uker er vi redd for at utviklingen vil gjøre det vanskelig.». Utviklingen som skjer nå med omikron-varianten er langt raskere, så hvorfor anser ikke NTNU det som er fare for at oppblomstringen skjer fort nok nå?

Fysisk eksamen samler studenter fra ulike studieprogram som sannsynligvis ikke ville vært i kontakt med hverandre utenom eksamen. Det er også skummelt for eksamensvaktene som ofte er eldre. De eksponeres for studenter både på dagtid, kveldstid og gjerne flere ganger i løpet av uken. Og for hver eneste pulje møter de nye studenter der det er en ny sjans for å bli smittet.

Et prakteksempel på en situasjon man ikke klarer å unngå, er som en student skriver i kommentarfeltet på innsida. Han fikk beskjed om at en nærkontakt var smittet, mens han selv satt i eksamenslokalet og avla eksamen. Han hadde ingen symptomer og hadde ingen grunn til å ikke møte opp på eksamen, men for alt vi vet kan han uten å vite det være smittet og smitte videre til en rekke andre studenter. Dette kunne ikke vedkommende selv vite, da beskjeden kom mens han satt uten noen form for kommunikasjon tilgjengelig. Flere slike hendelser er uunngåelige, og svært bekymringsverdige.

En stor andel av studentene i kommentarfeltet på innsida kommenterer også hvor dårlig smittevernet var på eksamenslokalet da de nylig avla noen av sine eksamener, og det er nok enda flere enn de som tør å si i fra som opplever akkurat det samme. Kommuneoverlegen har vært på befaring i lokalene, men har kommuneoverlege vært og sett hvordan ting utfolder seg når det faktisk er fullt av folk i lokalene? Hva er tilstrekkelig med smittevern godt for, når det bare er tomme ord?

Det vil være 1 meter avstand mellom alle pultene, men hva med å sitte i samme rom i flere timer og puste inn den samme luften? Hva med å gå på den samme doen, som et uvisst antall andre studenter, uten at den blir rengjort etter hver person som benytter den? Hva med pennen, som blir fraktet fra student til student, uten å rengjøres for å skrive under på at du er den personen du utgir deg for å være? Hva med at pultene ikke sprites over etter eksamen på dagtid til eksamen på ettermiddagstid? Dette er bare et knippe med eksempler gitt i kommentarfeltet på innsida.

Nå er det meldt at det kan komme enda strengere tiltak om smitten ikke går ned fra myndighetenes side. Å avholde fysisk eksamen i en slik stor grad er på ingen måte en føre-var-handling som bidrar til at smitten minker. Dette er ikke et sjansespill for å se om det går bra eller ikke. Smittetallene er i skyene i forhold til hva vi har opplevd tidligere. Samfunnet er helt avhengig av at antall sykehusinnleggelser ikke overgår kapasiteten, og likevel er fysisk eksamen viktigere enn dette.

Vær snill, NTNU, gi oss hjemmeeksamen! I det minste i mye større grad enn nå, for alle sin sikkerhet!