Tomtestrid mellom Tyholt borettslag og NTNU

NTNU eier deler av tomta til Tyholt borettslag. Det har blitt en økonomisk verkebyll for det lille borettslaget.

De tre naboene Ela Sjølie, til venstre, Monika Larsen Donovan og Ragnhild By er bekymret for at erstatningssummen NTNU krever blir høy, og at dette vil gå utover beboernes økonomi. Foto: Synne Mæle
Publisert

På tomta til Norsk havteknologisenter på Tyholt står garasjene og parkeringsplassene til Tyholt borettslag. Borettslaget har disponert tomta til NTNU gratis siden opprettelsen av borettslaget i 1948.

NTNU erkjenner at borettslaget har bruksretten på tomta, men vil ha erstatning for å ikke kunne bruke den selv. Summen på erstatningen er kilden til konflikten.

- 3,5 millioner vil merkes godt

NTNU mener at borettslaget skal betale boligtomtepris for arealet i erstatning. De har innhentet to takster som begge ligger på rundt 3,5 millioner.

Borettslaget mener på sin side at erstatningen skal settes til 0 kroner. I den nye reguleringsplanen står det at tomta er avsatt til parkering og garasjer for borettslaget. Derfor mener borettslaget at tomta uansett ikke er salgbar på det åpne markedet.

- Vi er et lite borettslag med 20 boenheter, så 3,5 millioner i erstatning vil merkes godt. Etter vårt syn er markedsverdien som er satt veldig høy, og tomta kan jo ikke brukes til salg uansett, da vi har bruksretten, sier styreleder i borettslaget, Erik Skarrud.

De tre naboene Ela Sjølie, Ragnhild By og Monica Larsen Donovan er også bekymret for konsekvensene det vil ha for beboerne i borettslaget dersom de må ut med 3,5 millioner i erstatning i tillegg til advokatutgifter.

- Vi er et lite borettslag med folk i ulike aldre og i ulike familiekonstellasjoner. Her bor alenemødre, pensjonister og familier med små barn. En utgift på 175 000 vil utgjøre mye for folkene her, og de fleste vil bli nødt til å ta opp lån, sier Ela Sjølie.

Boligene har falt i verdi

Sjølie jobber selv som førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved NTNU. Hun er skuffet over arbeidsgiveren sin i denne konflikten.

- Det er veldig overraskende at NTNU kommer med et så høyt krav. Jeg har bodd her i 23 år og forholdet mellom borettslaget og NTNU har i alle disse årene vært bra. Når det gjelder økonomisk kompensasjon har vi allerede måtte betale dyrt for NTNUs utbygging. Eiendommene har blant annet falt kraftig i verdi, og er for tiden svært vanskelig å omsette i det hele tatt, sier Sjølie.

Det er lite byggestøy når UA er på besøk, men enkelte av beboerne har fått tilbud om å bo på hotell i perioder på grunn av støybelastning de for tiden lever i. Byggene i bakgrunnen er tilknyttet Norsk havteknologisenter.

Videre forteller Sjølie at borettslaget må betale saksomkostninger siden det ikke var mulig å oppnå enighet gjennom dialog. Vanlig praksis er at de tilfaller den eksproprierende part. Beløpet NTNU krever kommer altså på toppen av dette.

Bygginga av Norsk havteknologisenter startet i 2022, og anlegget skal etter planen stå ferdig i 2028. Nybyggene på Tyholt vil bli på omtrent 45 000 kvadratmeter.

I mai prøvde partene å komme til enighet i ett rettsmøte. Det lot seg ikke gjøre, og saken vil derfor bli behandlet i Tingretten i august.

Ifølge styreleder i Tyholt borettslag, Erik Skarrud, er beboerne i borettslaget overrasket og skuffet over at partene ikke kom til enighet i rettsmeklingen.

- Basert på signalene som ble gitt i forkant av møtet trodde vi at saken skulle løse seg i rettsmeklingen, og at NTNU skulle være rause med erstatningssummen vi skal betale, men slik ble det ikke, sier han.

Mister garasjene sine midlertidlig

Tomta NTNU eier er en lang tarm som går gjennom hele borettslaget. Her ligger borettslagets parkeringsplasser, garasjer og et grøntområde i dag.

I forbindelse med bygginga av Havteknologisenteret har Statsbygg behov for å bruke tomta som midlertidig anleggsvei for kjøretøy. Garasjene må dermed rives, men vil bli bygget opp igjen når bygginga er ferdig på Statsbyggs regning.

NTNU eier tomta som grøntarealet står på. Tomta går som en lang tarm gjennom hele eiendommen, og består foruten grøntarealet av parkeringsplasser og garasjer.

Ifølge Ela Sjølie, Ragnhild By og Monica Larsen Donovan hadde de ønsket at NTNU viste større storsinn i saken, og at de tok innover seg belastningen det utgjør for beboerne å bo i et byggeområde i 6-7 år.

- Lydgrensen er satt til 55 desibel. I forrige oversikt på målinger hadde de gått over lydgrensa i 13 av 16 uker. Jeg har måttet kjøpe headset til datteren min som stenger ute støy. Hun får nemlig så vondt i hodet av alt støyen og ristingen når de sprenger og spunter, sier Monica Larsen Donovan.

Det har også oppstått innvendige sprekker i husene til enkelte beboere som en konsekvens av sprengingen. Statsbygg og entreprenøren har gitt dem beskjed om at det er noe de bare må regne med, og at de ikke vil få kompensasjon for disse skadene.

Anleggsvei utenfor vinduet

I 2025 kommer byggeprosjektet enda nærmere borettslaget. Da blir parkeringshusene og grøntområdet til borettslaget anleggsvei for maskiner.

Parkeringsgarsjene skal rives i 2025, for da skal det lages en anleggsvei midt gjennom eiendommen. Det er fremdeles uvisst hvor beboerne skal parkere i denne perioden

- Anleggsmaskinene vil da kjøre frem og tilbake rett utenfor vinduene våre. Det vil bli verst for de som er mest hjemme på dagtid, som pensjonister, skoleelever og folk på hjemmekontor, sier Ragnhild By.

- Ja, og i tillegg mister vi parkeringsplassene våre i denne perioden, legger Monica Larsen Donovan til. Statsbygg har per nå ikke klart å ordne midlertidige parkeringsplasser til oss når garasjene våre er revet. De har vært snakk om at vi skal få stå på parkeringsplasser ved NRK Tyholt, men det er uvisst da NRK selv skal flytte og det kommer boliger der, sier hun.

Rebekka Skarrud og Helma Sjølie Moe skal snart ha lang skoleferie. De er spente på hvordan det blir å være hjemme hver dag i arbeidsstøyen fra nabotomta. Foto: Synne Mæle

Må selge eller feste bort til markedspris

Ifølge Frank Arntsen, eiendomsdirektør ved Eiendomsavdelingen ved NTNU, har NTNU undersøkt markedsprisen på tomta.

- Borettslaget ønsker erstatningssummen satt til 0 kroner. Begrunnelsen for dette er at området er regulert til borettslaget, og at NTNU uansett ikke kan selge tomta i det åpne markedet. Hva tenker NTNU om dette argumentet?

- NTNU er pålagt av staten å selge eller feste bort grunn til markedspris. Derfor har vi innhentet to uavhengige eksterne takster og det var grunnlaget for vårt tilbud, sier Frank Arntsen.

Siden partene ikke har klart å bli enige om erstatningssummen, vil summen på erstatningen bli bestemt i retten 10.august.

Ifølge NTNUs eiendomsdirektør Frank Arntsen er NTNU pålagt av staten å selge eller feste bort grunn til markedspris.

- En erstatningssum på 3,5 millioner er mye for et borettslag med 20 boenheter, ifølge styrelederen. De lever også i et anleggsområde for tiden, med bråk og støv. De hadde derfor håpet at NTNU tok med denne ekstra ulempen med i vurderingen når de foreslo erstatningssum. Er det aktuelt for NTNU å foreslå en erstatningssum under markedsverdien på tomta?

- Vi har blitt enige om at vederlaget skal fastsettes ved avtaleskjønn og det vil selvfølgelig NTNU forholde seg til, sier Arntsen

Hvorfor er kravet om erstatning brakt på bordet nå og ikke tidligere? Med tanke på at borettslaget har disponert tomta siden 1947.

- Saken ble aktualisert i forbindelse med utbyggingen på Tyholt. Vi ønsker derfor å ha avklarte eiendomsforhold både for borettslaget og NTNU framover, avslutter Arntsen.